Zgłoszenia do Nagród Konfederacji Lewiatan
27 sierpnia 2021

Zgłoszenia do Nagród Konfederacji Lewiatan

Nagroda im. Władysława Grabskiego dla osobistości życia publicznego, która w decydujący sposób przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości.

Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego dla osób nadających styl polskiej przedsiębiorczości, kontynuujących jej najlepsze tradycje.

Kandydatury można zgłaszać do dnia 7 września 2021 r. na adres kgiedrojc@konfederacjalewiatan.pl .

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Kapituły Nagród Kuba Giedrojć.

 

Pobierz regulamin Nagród.

 

Konfederacja Lewiatan

30 lat Trójkąta Weimarskiego. Co będzie jutro?
27 sierpnia 2021

30 lat Trójkąta Weimarskiego. Co będzie jutro?

Współpraca gospodarcza Polski, Niemiec i Francji na EFNI 2021

Trzydzieści lat temu w niemieckim Weimarze, ministrowie spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec podpisali umowę o współpracy na rzecz integracji Unii Europejskiej. Jaką rolę we współczesnej Europie może odegrać to trio państw? To jedno z zagadnień, któremu będzie poświęcona X edycja Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, wraz ze specjalnym wydarzeniem, jakim będzie Trójkąt Weimarski Kobiet. 

 

Trójkąt Weimarski, a właściwie „Komitet Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej”, powołano do życia 28-29 sierpnia 1991 r. przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych: Krzysztofa Skubiszewskiego z Polski, Rolanda Dumasa z Francji i Hansa-Dietricha Genschera z Niemiec. Ideą Trójkąta Weimarskiego była współpraca polityczna, kulturalna, wojskowa i naukowa oraz pomoc krajom Europy Środkowo-Wschodniej w transformacji i wejściu do struktur Unii Europejskiej. Wiodącą rolę w tej integracji odgrywała Polska.

Obecnie, 30 lat od tamtych wydarzeń, Europa i UE znalazły się w zupełnie innym miejscu. Wyjście Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty stało się faktem. Przed Europą stoją też kolejne duże wyzwania i wspólna odpowiedzialność w sprawie zmian klimatu, polityki migracyjnej, wymiany gospodarczej z Chinami i USA, czy polityki wobec Rosji.

Jaką role w UE może odegrać obecnie Trójkąt Weimarski?
„Trójkąt Weimarski, czyli Niemcy, Francja i Polska, to 193 miliony mieszkańców i blisko 40 procent unijnego PKB. Ten trójkąt jest i ma potencjał być solidnym spoiwem na rzecz rozwoju i konkurencyjności UE” – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Razem z federacjami pracodawców z Francji (MEDEF) i Niemiec (BDI), Lewiatan jest inicjatorem Gospodarczego Trójkąta Weimarskiego na tegorocznym EFNI. „Niezależnie od agendy politycznej rządów naszych krajów, fakty mówią same za siebie: przedsiębiorcy działają aktywnie na rzecz przepływu wiedzy technologicznej, towarów i usług pomiędzy wschodem a zachodem Europy” – podkreśla Maciej Witucki.

Według BDI, MEDEF i Konfederacji Lewiatan, współpraca Niemiec, Francji i Polski nadal może być impulsem do tworzenia wspólnej polityki przemysłowej i technologicznej. Jej celem jest wzrost globalnej konkurencyjności Europy, stymulowanie rozwoju gospodarczego i pozytywnych zjawisk na rynku pracy, w tym tworzenia najlepszych praktyk na rzecz transformacji gospodarki i ochrony klimatu.

W Sopocie będziemy o tym rozmawiać wraz z gronem przedstawicieli polskich, francuskich i niemieckich firm oraz przedsiębiorców reprezentujących strategiczne gałęzie przemysłu. W dyskusjach wezmą też udział reprezentanci globalnych firm technologicznych, organizacji pozarządowych i środowisk naukowych.

O tym, co wspólnie mogą zrobić kobiety, biorąc europejskie sprawy w swoje ręce, będziemy rozmawiać podczas specjalnego wydania Trójkąta Weimarskiego Kobiet. Weźmie w nim udział grono znakomitych prelegentek.

Trójkąt Weimarski Kobiet to inicjatywa Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, CCIP, w ramach której Polki, Niemki i Francuzki współpracują na rzecz kierunków rozwoju Unii, w oparciu o współpracę biznesowa, gospodarczą i technologiczną tych trzech państw.

Kontakt dla przedstawicieli mediów
Paweł Mytlewski, pmytlewski@konfederacjalewiatan.pl

O Europejskim Forum Nowych Idei
Organizatorem EFNI, którego 10. edycja odbędzie się w dniach 20-22 października 2021 r., jest Konfederacja Lewiatan przy współpracy z BusinessEurope i miastem Sopot. To jedna z największych w tej części kontynentu konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Forum co roku gromadzi ponad tysiąc uczestników – przedstawicieli świata biznesu, nauki, kultury oraz administracji zarówno polskiej jak i europejskiej.
Partnerem strategicznym 10. edycji EFNI jest Orange, natomiast partnerami głównymi: Facebook, BNP Paribas, BASF, Samorząd Województwa Pomorskiego, Invest in Pomerania, BOSCH, IKEA, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Google. Do partnerów wspierających należą: Allegro, Siemens, Deutsche Bank, Ergis, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Velux, Uniwersytet Łódzki, Miasto Gdańsk, Janssen, Transport Logistyka Polska oraz kancelaria Wardyński i Wspólnicy.
Partnerem instytucjonalnym EFNI 2021 jest Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, a merytorycznie wspierać go będą: Ośrodek ThinkTank, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polityka Insight, Visegrad Insight, Polski Instytut Ekonomiczny, UN Global Compact Network Poland, Instytut Zielonej Gospodarki, NNO i Kultura Liberalna.
Głównymi partnerami medialnymi wydarzenia są: Dziennik Gazeta Prawna i TokFM.
Medialnie wspierają nas również: ams, BiznesAlert.pl, EURACTIV.pl i EURACTIV.com, Forbes Women, My Company Polska, PAP, Puls Biznesu, Trójmiasto.pl i Warsaw Business Journal.
Więcej o EFNI na www.efni.pl.

Inwestorzy prywatni oczekują wsparcia, a nie wprowadzania kolejnych barier
27 sierpnia 2021

Inwestorzy prywatni oczekują wsparcia, a nie wprowadzania kolejnych barier

• Inwestycje prywatne w Polsce spadają od kilku lat i należą do najniższych w Unii Europejskiej. Nie pomogą im propozycje podatkowe zawarte w Polskim Ładzie, ani różne pomysły dotyczące, np. wprowadzenia 1% podatku od przychodów – napisała Konfederacja Lewiatan w raporcie poświęconym inwestycjom prywatnym.
• Polska zamiast tworzyć bariery dla inwestycji powinna wspierać największych inwestorów prywatnych, także zagranicznych, ponieważ mogą nam pomóc w wychodzeniu gospodarki z pandemicznego kryzysu.

 

 

 

Raport o inwestycjach prywatnych znajdziesz tutaj

– Pomysł wprowadzenia 1% podatku od przychodów firm, pod pretekstem niepłacenia podatku CIT przez inwestorów zagranicznych, uderza przede wszystkim w tych, którzy od lat przeznaczają ogromne środki na inwestycje w naszym kraju. Inwestorzy zagraniczni z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, stworzyli w Polsce w ostatnich dekadach setki tysięcy miejsc pracy. Korzyści, które skarb państwa osiągnął dzięki obecności kapitału i know-how zagranicznych inwestorów są olbrzymie. Firmy te eksportują swoje produkty wspierając polską gospodarkę, zaś tysiące małych i średnich polskich przedsiębiorstw dzięki współpracy z zaawansowanymi technologicznie koncernami zachodnimi może szybciej się rozwijać – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Spada bezrobocie, rośnie popyt na pracowników
26 sierpnia 2021

Spada bezrobocie, rośnie popyt na pracowników

Bezrobocie na koniec lipca 2021 r. wyniosło 5,8%. Według danych pochodzących z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności – osoby bezrobotne stanowiły w II kwartale 2021 r. 3,5% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15-89 lat.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan
Niski poziom bezrobocia rejestrowanego, w niektórych powiatach nawet poniżej 3%, jest jedną z danych świadczących o wysokim popycie na pracę. Pracodawcy z jednej strony obniżają wymagania wobec kandydatów do pracy, licząc się z koniecznością inwestycji w przygotowanie przyszłego pracownika do realizacji zadań zawodowych, a jednocześnie podnoszą wynagrodzenia chcąc zapobiegać rotacji zatrudnionych i stworzyć możliwość pozyskiwania nowych pracowników, szczególnie tych o poszukiwanych kwalifikacjach.

Z publikowanych przez GUS danych BAEL wynika, że w II kwartale 2021 roku osób pracujących w wieku 15-89 lat było 16 597 tys., co oznacza wzrost względem poprzedniego kwartału o 164 tys., tj. o 1%. Osoby pracujące stanowiły 55,6% ludności w wieku 15-89 lat. W porównaniu z I kwartałem 2021 r. wskaźnik ten wzrósł o 0,6 p. proc. Na wartość wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 15-89 lat niewątpliwie mają wpływ ambicje edukacyjne młodych Polaków, a okres nauki nie zawsze jest łączony z pracą zawodową oraz nadal stosunkowo niski wiek przechodzenia na emeryturę (szczególnie kobiet). Analizując strukturę zatrudnienia według branż widać wyraźny wzrost liczby pracujących w stosunku do I kwartału 2021 w handlu hurtowym i detalicznym, naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (o 110 tys.), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 52 tys.) oraz działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (o 37 tys.). Największy spadek dotyczył pracujących w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie (o 65 tys.) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 37 tys.).

Dane są o tyle zaskakujące, że wiele się mówi o popycie na pracowników w produkcji, tymczasem to przede wszystkim handel i usługi potrzebują pracowników. Większość pracujących pracuje w oparciu o umowę o prace na czas nieokreślony (84,5%, tj. 11293 tys.). W porównaniu do I kwartału wartość tego wskaźnika zwiększyła się o 0,7 pp..

Obecnie na rynku pracy nie widać już negatywnych skutków pandemii Covid-19. Systematycznie spadające bezrobocie i towarzyszący mu wzrost przeciętnej płacy oraz rosnąca liczba pracujących oznacza, że największym wyznaniem dla pracodawców jest obecnie ograniczenie rotacji i pozyskanie nowych pracowników. Koszty związane z uzupełnieniem istniejącego wakatu będą coraz wyższe. Bez skutecznych programów aktywizacji osób obecnie pozostających poza rynkiem pracy i adekwatnej do obecnej sytuacji polityki migracji zarobkowych, polski rynek pracy będzie musiał zmierzyć się z negatywnymi skutkami braku rąk do pracy. Jednym z rozwiązań jest automatyzacja procesów produkcji. Nie zawsze jest to jednak rozwiązanie dostępne dla wszystkich przedsiębiorców i w większości wypadków kosztowne.

Konfederacja Lewiatan

 

Raport Lewiatana: Co stoi na przeszkodzie, by odzyskać dług?
26 sierpnia 2021

Raport Lewiatana: Co stoi na przeszkodzie, by odzyskać dług?

• Przyspieszenie pracy e-sądu, wdrożenie komunikacji elektronicznej, zniesienie limitów komorniczych i ograniczeń terytorialnych, cyfryzację korespondencji z ZUS, zmianę zasad ochrony wynagrodzenia przed egzekucją, ułatwienie dostępu do rejestrów czy wprowadzenie cyfrowego wezwania do zapłaty – proponują eksperci Konfederacji Lewiatan w raporcie „Bariery w dochodzeniu i zarządzaniu wierzytelnościami”, aby przyspieszyć odzyskiwanie długów.
• W raporcie przedstawiono bariery, które utrudniają skuteczne odzyskiwanie długów. Ich usunięcie poprawiłoby sytuację firm dochodzących należności.

Pobierz raport o wierzytelnościach >>

Bariery mają charakter uniwersalny, nie zależą od kryzysu Covid-19, występowały też przed nim. Pogarszają one sytuację wierzycieli. Jeśli proponowane rozwiązania nie zostaną wdrożone, bariery będą problemem gospodarki również po pandemii.

– Bariery w dochodzeniu i zarządzaniu wierzytelnościami mają różny charakter. Niektóre to klasyczne archaizmy, jak chociażby przepisy o informacji gospodarczej, które nie uległy zmianie, mimo, że technologia poszła znacznie do przodu. Inne wynikają z systemu, który powinien zostać dopracowany – tak zwana papierkologia przy okazji niektórych cesji, czy niedoskonałości funkcjonowania elektronicznego postępowania upominawczego. Jeszcze inne to skutek uboczny niedawno wprowadzonych zmian, choćby doręczeń komorniczych. Bez względu na charakter barier przyczyniają się one do problemów natury ekonomicznej, choćby zatorów płatniczych. Wiele problemów już zidentyfikowaliśmy, wskazaliśmy ich negatywne skutki, a także zaproponowaliśmy rozwiązania. Potrzeba w Polsce nie tylko merytorycznej debaty nad systemem dochodzenia i zarządzania wierzytelnościami, ale również realnych zmian w tym zakresie – mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Kliknij, aby powiększyć infografikę

W raporcie wskazano konkretne bariery dotyczące sądowego dochodzenia wierzytelności, egzekucji komorniczej, informacji gospodarczej, restrukturyzacji i upadłości oraz zagadnień ogólnogospodarczych. Nie mają one charakteru wyczerpującego – zostały wybrane jako przykłady różnych dysfunkcji systemu.

– Jeśli popatrzymy na dochodzenie wierzytelności jak na łańcuch, to jego ostatnim ogniwem jest egzekucja. Również na tym etapie można spotkać się z brakiem postępu technologicznego jak w przypadku papierowej wymiany korespondencji pomiędzy komornikiem sądowym i organem rentowym. Problem leży też w ustroju komorników, stąd proponujemy rewizję limitów komorniczych i ich częściową liberalizację. W końcu, na skutek zmian ekonomicznych i instytucjonalnych, pewne rozwiązania przestały spełniać swoją rolę np.: tak jest w przypadku mechanizmu ochrony wynagrodzenia przed egzekucją – dodaje Adrian Zwoliński.

Konfederacja Lewiatan

 

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej do poprawki
23 sierpnia 2021

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej do poprawki

• Wyłączenie odpowiedzialności medyków za nieumyślne błędy, które proponuje się w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentów, może negatywnie wpłynąć na jakość usług – uważa Konfederacja Lewiatan.
• Trudno będzie monitorować jakość usług medycznych bez uwzględnienia i weryfikacji zgłoszonych przez poszkodowanych pacjentów roszczeń lub toczących się w sądzie spraw o błąd medyczny.

– Wyłączenie z odpowiedzialności lekarzy, którzy zgłoszą zdarzenia niepożądane, ograniczy możliwości pracodawcy wyciągania konsekwencji wobec osób niewłaściwie wykonujących swoje obowiązki, w szczególności w sposób niezapewniający odpowiedniej jakości opieki. W projekcie ustawy wskazano, że brak sankcji z tytułu zgłoszenia zdarzenia niepożądanego nie dotyczy przypadków działań na szkodę pacjenta. Nie wiadomo jednak, kto będzie oceniał związek pomiędzy zdarzeniem, a zaniedbaniem czy działaniem umyślnym osoby zgłaszającej zdarzenie niepożądane. Jest to o tyle istotne, że z odpowiedzialności nie jest zwolniony podmiot leczniczy, w stosunku do którego mogą zostać zgłoszone zarzuty wynikające z wystąpienia zdarzenia niepożądanego – mówi Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

System jakości w opiece zdrowotnej będzie miał ograniczoną wartość, jeżeli opinie i doświadczenia pacjentów będą w corocznym raporcie uwzględnione jedynie na podstawie kwestionariusza, ponieważ nie można racjonalnie monitorować jakości bez weryfikacji zgłoszonych przez pacjentów roszczeń, albo toczących się w sądach powszechnych spraw o błąd medyczny.

Zobowiązanie szpitali do dodatkowego raportowania zdarzeń niepożądanych i dokonanie ich analiz (prowadzenie rejestrów) może stanowić dodatkowe obciążenie dla personelu medycznego, którego liczba i tak jest już mocno nadwyrężona z uwagi na pandemię.

– W ramach proponowanego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych, uzasadnione wątpliwości budzi zwłaszcza ograniczenie kryteriów, według których ma następować ustalanie wysokości świadczenia, szczególnie w przypadku śmierci pacjenta. Jedynym kryterium ma być rodzaj relacji między osobą najbliższą a zmarłym pacjentem oraz wiek osoby najbliższej i zmarłego pacjenta. Ponadto, niezrozumiałe pozostaje także określenie w przypadku śmieci pacjenta maksymalnej wysokości możliwego do otrzymania świadczenia na poziomie dwukrotnie niższym, niż w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – dodaje Kacper Olejniczak.

Konfederacja Lewiatan

Usługi płatnicze – stanowisko Lewiatana dot. nowelizacji ustawy
20 sierpnia 2021

Usługi płatnicze – stanowisko Lewiatana dot. nowelizacji ustawy

W związku ze skierowaniem Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych  – Druk nr 485 do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Konfederacja Lewiatan przedstawia niniejsze stanowisko.

Konfederacja Lewiatan, KL/322/KO/2021

Pobierz
Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – stanowisko Lewiatana
20 sierpnia 2021

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – stanowisko Lewiatana

W odpowiedzi na Państwa pismo o sygnaturze DLJ.0210.1.2021.PR uprzejmie przekazuję uwagi do projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. W opinii Konfederacji Lewiatan, samo założenie projektu opierające się na dążeniu do poprawy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta należy ocenić pozytywnie, jednak poszczególne postanowienia projektu ustawy wymagają stosownego doprecyzowania.

 

Konfederacja Lewiatan, KL/321/228/KO/2021/I>

Pobierz
Stwórzmy mapę źródeł wiedzy – weź udział w badaniu Insight Map
20 sierpnia 2021

Stwórzmy mapę źródeł wiedzy – weź udział w badaniu Insight Map

W imieniu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii zapraszamy do udziału w badaniu Insight Map. Jeśli w swojej pracy korzystasz z wiedzy o rynku, konsumentach i społeczeństwie prosimy podziel się swoją opinią na temat wykorzystywanych przez Ciebie źródeł informacji oraz ich przydatności w podejmowaniu decyzji biznesowych czy wnioskowaniu o poglądach Polek i Polaków. Jesteśmy także ciekawi jakie są Twoje oczekiwania, potrzeby i opinie na temat firm, które takich danych dostarczają.

Rezultatem badania Insight Map będzie raport przedstawiający źródła wiedzy i danych o rynku, konsumentach i społeczeństwie, elementy ważne przy wyborze dostawców danych oraz ocenę współpracy.
Twoje odpowiedzi na zadawane pytania będą w pełni poufne, a wypełnienie ankiety zajmie ok 15 minut. UWAGA! do badania Insight Map zapraszamy wyłącznie odbiorców wiedzy o rynku, konsumentach i społeczeństwie. Ponieważ w projekt jest zaangażowanych wielu partnerów, przepraszamy jeśli dostałaś/dostałeś już to zaproszenie z innego źródła. Ankietę można wypełnić tylko raz.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?
1. Tworzysz Insight Map
Bierzesz udział w unikatowym badaniu mapującym źródła wiedzy o rynku, konsumentach i społeczeństwie. Badanie zostało tak pomyślane, by jego wyniki były pomocne w Twojej codziennej pracy.

2. Dostajesz raport badawczy
Otrzymasz od nas raport z badania Insight Map, prezentujący źródła wiedzy o rynku, konsumentach i społeczeństwie oraz wizerunek firm tę wiedzę dostarczających.

3. Książka – Badanie rynku. Jak zrozumieć konsumenta, limitowane wydanie tzw. biblii badań by PWN & PTBRiO
Wśród uczestników badania rozlosujemy limitowane wydanie 700 stronicowego przewodnika w twardej oprawie, porządkującego aktualną wiedzę o badaniach rynku.

4. PTBRiO Pack x 5: Zapalniki zmian + notatnik + kalambury badawcze
Wśród uczestników badania rozlosujemy pięć PTBRIO Packów, a w każdym z nich książka – Zapalniki zmian. Jak projektować zachowania za pomocą ekonomii behawioralnej, autorstwa Agaty Romaniuk; bijący od lat rekordy popularności notatnik PTBRiO oraz bawiąco-uczące Kalambury Badawcze PTBRiO.

5. Nielimitowany dostęp do TOP 10 INSIGHTS 20/21 – kanału VOD z dziesięcioma najlepszymi wystąpieniami naszych eventów badawczych minionych 12 miesięcy
Każdy uczestnik badania otrzyma dostęp do 10 najlepszych wystąpień branżowych. Ponad 3 godziny specjalistycznej wiedzy crème de la crème m.in. od Natalii Hatalskiej, Dariusza Maciołka, Jacka Wasilewskiego, Agnieszki Kwaśniewskiej i wielu innych.

Konfederacja Lewiatan

Pracodawcy przeciwni rozszerzeniu definicji pracownika
20 sierpnia 2021

Pracodawcy przeciwni rozszerzeniu definicji pracownika

Rozszerzenie definicji pracownika na osoby zatrudnione nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również świadczące pracę na podstawie innej umowy, zawarte w poselskim projekcie zmian w Kodeksie pracy i Prawie przedsiębiorców, budzi poważane zastrzeżenia – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Rozszerzenie definicji pracownika na osoby świadczące pracę na podstawie innej umowy miałoby trudne do oszacowania skutki społeczno-gospodarcze. Prowadziłoby do zatarcia i zrównania praw oraz obowiązków wynikających ze stosunku pracy z uprawnieniami z innych umów – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Z wykonywaniem pracy w ramach stosunku pracy wiążą się określone prawa i obowiązki. Pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, który zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 k.p.). Pracownik ma prawo, przykładowo, do urlopu wypoczynkowego, gwarantowanego prawem okresu wypowiedzenia, a jednocześnie pozostaje w większej dyspozycyjności, czego wyrazem jest np. określenie przez pracodawcę zakresu obowiązków, godzin pracy, możliwości powierzania pracy w godzinach nadliczbowych czy zobowiązania do odbycia podróży służbowej.

– Praca wykonywana w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy nie może być świadczona na innej podstawie, w ramach innego stosunku zobowiązaniowego. Przepisy zapobiegają nieuzasadnionemu stosowaniu umów cywilnoprawnych – dodaje Robert Lisicki.

W poselskim projekcie ustawy proponuje się też przyznanie osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą prawa do urlopu wypoczynkowego.

Konfederacja Lewiatan