Konsultujemy „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”, czekamy na uwagi
25 lipca 2022

Konsultujemy „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”, czekamy na uwagi

fot. Domenico Loia

Konfederacja Lewiatan opiniuje projekt rządowego programu dotyczącego wzrostu kompetencji cyfrowych Polaków. Zachęcamy do udziału w konsultacjach i przesyłania uwag.

Kancelaria Premiera Rady Ministrów przekazała do konsultacji „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”. Jego celem jest wzrost poziomu kompetencji cyfrowych przez zapewnienie każdemu w Polsce możliwości ich rozwoju stosownie do potrzeb, biorąc pod uwagę wszystkie etapy życia. Dotyczyć ma to zarówno zwykłych użytkowników technologii cyfrowych, jak i specjalistów ICT.

W konsekwencji realizacja Programu ma przyczynić się do budowy nowoczesnego, odpornego społeczeństwa. W wymiarze indywidualnym będzie się to przekładać na lepszą jakość życia w realiach gospodarki cyfrowej, a w wymiarze ekonomicznym przyczyni się do rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Pięć priorytetów na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Dokument określa działania w ramach pięciu priorytetów na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych:

1)       rozwój edukacji cyfrowej;

2)       zapewnienie każdemu możliwości rozwoju kompetencji cyfrowych;

3)       wsparcie kompetencji cyfrowych pracowników różnych sektorów;

4)       rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych;

5)       wzmocnienie zarządzania i koordynacji działań w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Szkolenia dla obywateli, pracowników i uczniów

W wyniku ich realizacji planowany jest udział w szkoleniach ponad 1,5 mln obywateli, w tym ponad 4 tys. pracowników MŚP i 270 tys. nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, także akademickich oraz innych edukatorów. Kursy będą też dla 77 tys. pracowników administracji publicznej szczebla rządowego i 124 tys. samorządowego oraz około 40 tys. pracowników kultury. Ze wsparcia skorzysta także 24 tys. młodych talentów informatycznych ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach poprzez przesłanie uwag do stanowiska Konfederacji Lewiatan. Uwagi prosimy przesyłać na adres mailowy Małgorzaty Lelińskiej, mlelinska@lewiatan.org z wykorzystaniem Formularza zgłaszania uwag do środy 27 lipca do końca dnia.

 Z programem można zapoznać się poniżej w załączniku oraz pod tym linkiem.

Leki nie powinny być objęte sankcjami
22 lipca 2022

Leki nie powinny być objęte sankcjami

Obrót lekami powinien być wyłączony z zakazów przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę – proponuje Konfederacja Lewiatan.

Wczoraj wieczorem Senat w bloku głosowań na zakończenie posiedzenia przyjął 19 poprawek redakcyjnych do nowelizacji tzw. ustawy sankcyjnej. Niestety, wśród nich nie znalazły się propozycje zgłaszane przez pracodawców, m.in. dotyczące wyłączenia leków z zakazów, czy sprzedaży zasobów podmiotów objętych sankcjami, a także możliwości ich nacjonalizacji.

– Apelujemy do posłów, którzy będą teraz zajmować się ustawą, aby wyłączyli obrót produktami leczniczymi z zakazów tzw. ustawy sankcyjnej. Takie wyłączenie obowiązuje na poziomie regulacji unijnej i dotyczy obrotu towarami z przeznaczeniem do celów medycznych lub farmaceutycznych – mówi Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wiąże się to z praktyczną realizacją art. 35 Karty Praw Podstawowych UE, który nakazuje uwzględniać wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego przy określaniu i realizowaniu wszystkich polityk i działań Unii. Dostawy leków realizują ten cel i dlatego nie powinny być objęte sankcjami. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nowa regulacja nie zabroni obrotu towarami z przeznaczeniem do celów medycznych lub farmaceutycznych. Ale w ustawie nie przewidziano jednak stosownej modyfikacji przepisów.

Ustawa sankcyjna wykracza ponadto poza jej deklarowane publicznie cele, wprowadzając możliwość sprzedaży zasobów podmiotów objętych sankcjami, a także możliwość ich nacjonalizacji. W obu przypadkach idzie dalej niż środki przewidziane w prawie Unii Europejskiej.

Konfederacja Lewiatan

Weź udział w krótkim badaniu na temat zielonej transformacji
21 lipca 2022

Weź udział w krótkim badaniu na temat zielonej transformacji

Konfederacja Lewiatan chce zebrać głosy na temat zatrudnienia i kompetencji pracowników w związku z zieloną transformacją. Będą one cennym wkładem do raportu, który opracujemy. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety.

Działania na rzecz zielonej transformacji są jednym z priorytetów UE. Aktywność Komisji Europejskiej znacząco wpływa na sposób funkcjonowania przedsiębiorców i sytuację na rynku pracy. Zielona transformacja to przejście na ekologiczną, niskoemisyjną, energooszczędną i „zasobooszczędną” gospodarkę.

W tym kontekście kluczowe znaczenie ma diagnoza zapotrzebowania na odpowiednie kwalifikacje i kompetencje pracowników, aby wspierać osoby zatrudnione i pracodawców w radzeniu sobie z przemianami. Brakuje bowiem usystematyzowanych informacji na temat skutków zielonej transformacji w obszarze kwalifikacji czy kompetencji zawodowych.

Powstanie raport o zmianach na rynku pracy

Konfederacja Lewiatan podjęła się opracowania raportu dotyczącego zmian na rynku pracy, w szczególności zmian w zapotrzebowaniu na kwalifikacje i kompetencje. Jednym z istotnych elementów raportu i diagnozy potrzeb jest ocena zachodzących zmian dokonana przez polskich przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Interesuje nas opinia firm reprezentujących różne sektory działalności gospodarczej.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety (7 pytań). Gromadzone dane są anonimowe i będą wykorzystane w raporcie w formie zestawień zbiorczych. Będziemy zobowiązani za wypełnienie ankiety do dnia 31 lipca br. 

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/O6D8G9N8L5H3V9O5M

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Roksaną Kozłowską (rkozlowska@lewiatan.org).

 

Polacy tną wydatki. Pierwsze oznaki zaciskania pasa [+MP3]
21 lipca 2022

Polacy tną wydatki. Pierwsze oznaki zaciskania pasa [+MP3]

Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych w czerwcu była tylko o 3,2% wyższa niż rok temu (w maju było to 8,2%) – podał GUS

Wysłuchaj komentarza eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Pierwsze oznaki oszczędności –  tak można skomentować dane GUS o sprzedaży detalicznej. Nominalnie sprzedaż detaliczna rosła w tempie blisko 20%. Ale wartość sprzedaży detalicznej jest „zjadana” przez wzrost cen. W czerwcu realnie sprzedaż wzrosła jedynie o 3,2%, przy prognozach na poziomie 6%. To najgorszy wynik od kwietnia 2021 r. Najbardziej jednak w oczy rzuca się spadek sprzedaży detalicznej o 1,4%, w ujęciu miesięcznym, przy takiej samej liczbie dni roboczych co w czerwcu. Ostanie dane dotyczące sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i budowlanej  zapowiadają, że spadek PKB może być dużo szybszy niż oczekuje tego rynek, bo to że on będzie jest raczej pewne.

Widać też zmianę postaw obywateli. Zaczęliśmy znacznie rzadziej korzystać z prywatnych środków transportu. Mimo, że ceny paliw rosły na początku czerwca w szaleńczym tempie i ich sprzedaż nominalnie wzrosła o ponad 45% to realnie wartość sprzedaży spadła w ujęciu rocznym o 12,6%.

Być może czerwiec stał się już początkiem tzw. sezonu ogórkowego w sprzedaży, a być może to efekt topniejących oszczędności z kont obywateli spowodowany wyraźnym wzrostem kosztów życia. Jedno jest pewne kupujemy coraz mniej i ten trend będzie się utrzymywał przynajmniej do wczesnej jesieni.

Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz MP3
Płace rosną wolniej niż inflacja
20 lipca 2022

Płace rosną wolniej niż inflacja

W czerwcu br., w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników, zarabiano średnio 6554,87 zł brutto. To o 13% więcej niż przed rokiem i o 2,4% więcej niż w maju – podał GUS

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Realny fundusz płac jest już na większym minusie. Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach rosną wyraźnie wolniej niż inflacja. Ten miesięczny ponad 2% wzrost wynika prawdopodobnie z wypłat premii i nagród kwartalnych.

Nie zmienia to jednak faktu, że już dawno płace odbiegają, in minus, od wzrostu cen w gospodarce. Szczególnie, że dane raportowane przez GUS dotyczą tylko niewielkiego skrawka działalności gospodarczej, jak również niecałej jednej trzeciej wszystkich pracujących. Spowolnienie gospodarcze, które będzie miało swoje konsekwencje również dla rynku pracy przełoży się w najbliższym czasie na niechęć pracodawców do podnoszenia wynagrodzeń oraz na niższą skłonność pracowników, aby o te podwyżki wnioskować.

Pierwsze symptomy pogorszenia już widać w zatrudnieniu, które w czerwcu wzrosło jedynie o 5 tys. etatów, co jest niższą wartością niż historycznie można byłoby oczekiwać na początku okresu prac sezonowych. Dodatkowo z danych PIE, który stworzył indeks koniunktury wynika, że zmniejszył się w lipcu (o 4 pkt. proc. m/m) udział firm planujących zatrudnienie nowych pracowników a plany zwiększenia zatrudnienia w najbliższych 3 miesiącach miało jedynie 11%  firm. Innymi słowy rynek pracy zaczyna być coraz mniejszym wsparciem dla konsumpcji, a przez to i dla potencjalnego wzrostu gospodarczego.

Konfederacja Lewiatan

 

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – dodatkowy postulat Lewiatana
20 lipca 2022

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – dodatkowy postulat Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2022 r. znak KL/268/132/PP/2022, z uwagami Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie UD404), przedstawiamy dodatkowy postulat.

KL/272/133/PP/2022

Pobierz
Przed przemysłem trudne miesiące [+MP3]
20 lipca 2022

Przed przemysłem trudne miesiące [+MP3]

Produkcja przemysłowa w czerwcu br. wzrosła o 10,4% rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,3% - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Produkcja przemysłowa, w ujęciu miesięcznym, trzeci raz z rzędu odnotowuje  spadek. W czerwcu przedsiębiorstwa wyprodukowały 0,3% mniej niż w maju.  To kolejny wyraźny sygnał świadczący o spowolnieniu gospodarczym. Teraz trzeba poczekać na oficjalne dane dotyczące PKB za II i III kwartał 2022 r. Znacznie szybciej będziemy jednak obserwować pogorszenie na rynku pracy. Zapewne niewielkie, ale jednak trzeba się liczyć z tym, że popyt na pracowników będzie w najbliższym czasie słabł.

W relacji rocznej przemysł nadal się rozwija w tempie 10,4%. Chociaż to wynik wyraźnie niższy od oczekiwań ekonomistów (11,2%).  Na ten wzrost zapracowało w dużym stopniu górnictwo, które w skali rocznej urosło o ponad 25%. A to z kolei spowodowane jest zbliżającym się wielkimi krokami kryzysem energetycznym i wzmożonym zapotrzebowaniem na węgiel.

Najbliższe miesiące będą trudne dla przemysłu. Przede wszystkim odczuwamy wyraźnie zmniejszony popyt, który przekłada się na niższe niż zwykle zamówienia. Nadal mamy problemy z dostępnością komponentów i półproduktów. Przemysłowi będzie również ponownie ciążyło widmo ograniczeń aktywności gospodarczej związanej z kolejnymi wariantami koronawirusa.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Rozwiązywanie sporów zbiorowych ma być łatwiejsze
20 lipca 2022

Rozwiązywanie sporów zbiorowych ma być łatwiejsze

Większość propozycji zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, które przedstawił rząd, idzie w dobrym kierunku. Jednak rezygnacja z określenia w przepisach przedmiotu sporu może spowodować wzrost liczby zgłaszanych sporów zbiorowych – przestrzega Konfederacja Lewiatan.

Projekt ustawy jest interesujący i idzie w dobrym kierunku, jednak kluczowym rozwiązaniem, które może budzić kontrowersje jest rezygnacja z określenia w przepisach przedmiotu sporu i odwołanie się do ogólnych  kwestii relacji zbiorowych, oczywiście, przy utrzymaniu zakazu wszczęcia sporu w sprawach indywidualnych i tych uregulowanych porozumieniem lub układem zbiorowym, przed ich wypowiedzeniem – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i aktywny mediator w wielu sporach zbiorowych.

Rezygnacja z określenia przedmiotu sporu może być źródłem wielu problemów i nieporozumień. Statystyki sporów zbiorowych pokazują, że blisko 98% z nich dotyczy kwestii płacowych. Zatem rezygnacja z określenia przedmiotu sporu w dzisiejszym brzmieniu jako warunków pracy i płacy, świadczeń socjalnych i praw oraz wolności związkowych może powodować wiele kontrowersji. Już bowiem teraz ten przepis był najczęściej zarzewiem sporów i nieporozumień, które nie były rozstrzygane, ani przez resort pracy, ani sądy.

– Obawiam się, że po rezygnacji z tych zapisów, spór zbiorowy będzie można wszczynać w każdej sprawie, także w kontekście procesów restrukturyzacji, które dziś mają swoją ścieżkę i nie są przedmiotu sporu – podkreśla prof. Jacek Męcina.

Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych:

Odejście od określenia przedmiotu sporu zbiorowego.

Spór będzie mógł być prowadzony we wszelkich sprawach, w których związki zawodowe reprezentują osoby wykonujące pracę zarobkową. Efektem takiej regulacji może być jednak zaostrzenie sporów prawnych, już na etapie rokowań, bo ogólny zapis może poszerzyć przedmiot sporu o kwestie zmian organizacyjnych, restrukturyzacji zatrudnienia, wreszcie o interpretację zwartych porozumień.

Wprowadzenie wymogu wyłaniania reprezentacji organizacji związkowych niezbędnej do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego.

Konieczność prowadzenia sporu z kilkoma organizacjami związkowymi zmniejsza szansę na wypracowanie porozumienia. Obecnie pracodawca często osiąga porozumienie z większością związków zawodowych, jednak spór trwa nadal bowiem jedna lub kilka organizacji nie zawarły porozumienia.

Wprowadzenie sądowej kontroli legalności referendum strajkowego.

Konfederacja Lewiatan popiera wprowadzenie przepisów umożliwiających kontrolę legalności przeprowadzenia głosowania w sprawie ogłoszenia strajku (referendum strajkowe).

Określenie czasu trwania prowadzenia sporu.

Pracodawcy proponują precyzyjne określenie czasu trwania sporu (9 miesięcy – z możliwością dodatkowego wydłużenia o 3 miesiące). W tym okresie spór powinien się zakończyć opracowaniem odpowiednich dokumentów lub po jego upływie – będzie wygasał z mocy prawa.

Wprowadzenie tzw. mediacji prewencyjnej.

Konfederacja Lewiatan popiera propozycję wprowadzenia mediacji prewencyjnej, w celu przyznania możliwości dojścia do porozumienia na jak najwcześniejszym etapie sporu. Umożliwi ona stronom skorzystanie z profesjonalnej pomocy osoby dającej gwarancję bezstronności i pomagającej w osiągnięciu wcześniejszego porozumienia, co z kolei może przyczynić się do wzrostu liczby porozumień zawieranych na tym etapie sporu.

Konfederacja Lewiatan

Pracodawcy apelują o ostrożny wzrost płac i przygotowanie pakietu antyinflacyjnego
18 lipca 2022

Pracodawcy apelują o ostrożny wzrost płac i przygotowanie pakietu antyinflacyjnego

Pracodawcy, członkowie Rady Dialogu Społecznego, opowiadają się za ostrożnym wzrostem wynagrodzeń w 2023 roku. Oczekują też, że rząd pilnie przedstawi pakiet działań antyinflacyjnych.

Negocjacje w sprawie wzrostu płac w przyszłym roku pokazały rozbieżności pomiędzy związkowcami a pracodawcami. Partnerzy nie uzgodnili stanowiska w ustawowym terminie.

– Rozpoczęta  w Radzie Dialogu Społecznego dyskusja nad wzrostem wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i minimalnej płacy wskazuje, że występują w tym zakresie duże różnice, przede wszystkim w kontekście zagrożenia inflacją i nakręcania spirali cenowo – płacowej, która uderzy nie tylko w gospodarkę, ale i w realne dochody gospodarstw domowych – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i przewodniczący  Zespołu Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych RDS.

Partnerzy społeczni podkreślają ułomność analiz rządowych, zwłaszcza w kontekście zakładanej inflacji, ale i brak w projekcie założeń budżetowych wpływu KPO na gospodarkę i PKB oraz nie uwzględnienie wydatków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy.

Rząd zapowiadając uwzględnienie niektórych uwag w projekcie budżetu na 2023 rok, zaproponował wskaźniki wzrostu płac. Minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć od 1 stycznia 2023 r. do 3 383 zł, a od 1 lipca do 3 450 zł i odpowiednio minimalna stawka godzinowa do 22,10 zł i 22,50 zł. Wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ma nastąpić o planowany wskaźnik inflacji – 7,8% .

Związkowcy proponują wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 o 5% i w 2023 roku o kolejne 15%, i znacznie wyższy od mechanizmu ustawowego i propozycji rządu wzrost wynagrodzenia minimalnego tj. od 1 stycznia 3 450 zł i od 1 lipca 3 600 zł. Jednocześnie przedstawiciele związków zawodowych, wobec braku reakcji na ich propozycję ze strony rządu  zapowiadają powrót do postulatu wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 roku o 20%.

Pracodawcy po wstępnej dyskusji popierają  wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o planowany wskaźnik inflacji – 7,8%, a także podwyższenie płacy minimalnej w oparciu o obowiązujące wskaźniki. Wynagrodzenie minimalne wyniosłoby od 1 stycznia 2023 roku  3 383 zł i od 1 lipca 3 450 zł i odpowiednio minimalna stawka godzinowa 22,10 zł i 22,50 zł. Jednocześnie pracodawcy, w obliczu rzeczywistego zagrożenia  rosnącą spiralą cenowo – płacową i niekontrolowaną inflacją oczekują od rządu pilnego przedstawienia nadzwyczajnych działań antyinflacyjnych.

Konfederacja Lewiatan

 

Inflacja ciągle w górę. Szczyt w połowie jesieni [+MP3]
15 lipca 2022

Inflacja ciągle w górę. Szczyt w połowie jesieni [+MP3]

Inflacja w czerwcu wyniosła 15,5% - podał GUS. Na początku miesiąca szacował, że osiągnie 15,6%.

Wysłuchaj komentarza eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Inflacja w czerwcu okazała się niższa niż wstępnie szacował Główny Urząd Statystyczny. Ale 15,5% to i tak rekordowy wynik. W najbliższym czasie możemy się spodziewać jeszcze wyższych odczytów. Nasze szacunki dotyczące przyszłej, możliwej ścieżki wzrostu cen pokazują, że jej szczyt nastąpi w połowie jesieni. Chociaż w lipcu, patrząc na główne indeksy cen produktów spożywczych, rolnych oraz surowcowych, inflacja może być niższa niż w czerwcu.

Zawsze przy szczegółowych danych wolimy analizować te dotyczące miesięcznych wzrostów cen niż rocznych. Jest to mniej medialny odczyt, ale  pokazuje skalę rzeczywistego problemu dla konsumentów. Nikt bowiem nie pamięta ile płacił rok temu np. za podstawowe produkty spożywcze, ale pamięta ile go kosztował koszyk produktów miesiąc wcześniej. Wciąż w skali miesiąca, jeśli chodzi o żywność, prym wiodą wszelkiego rodzaju tłuszcze oraz produkty mleczne. Tylko za te pierwsze musieliśmy w czerwcu zapłacić o 5,4% więcej niż w maju. Widać również odwrócenie tendencji sprzed kilku miesięcy, tzn. pojawiają się grupy produktów, których ceny maleją w skali miesiąca, np. owoce i warzywa. Nie zmienia to jednak faktu, że żywność ogółem i napoje bezalkoholowe zdrożały o 0,7% w ciągu miesiąca. Jeszcze w marcu czy kwietniu dynamika wzrostów miesięcznych cen żywności przekraczała 2,5%. Patrząc na indeksy cen żywności można oczekiwać, że w lipcu wzrost tej kategorii również będzie niewielki.

Nadal motorem napędowym inflacji jest wzrost cen w transporcie. Głównie przez drożejące paliwa. W skali roku ceny na stacjach benzynowych wzrosły o ponad 40%. Gdyby nie szybko drożejąca benzyna skala wzrostu inflacji ogółem mogłaby być w czerwcu niższa. W tej chwili widać pewne uspokojenie na rynku surowców, które już przekłada się na ceny na stacjach benzynowych.

Nie zapominajmy jednak, że 15,5% wzrost cen ma się nijak do rzeczywistości. Inflacja już dawno jest wyższa niż tempo wzrostu wynagrodzeń i z miesiąca na miesiąc mamy coraz mniej pieniędzy w naszych portfelach.

Konfederacja Lewiatan