Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego – uzupełnienie stanowiska Lewiatana
23 lutego 2023

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego – uzupełnienie stanowiska Lewiatana

W ślad za przyjętym sprawozdaniem Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o uchwalonej przez Sejm w dniu 26 stycznia 2023 r. ustawie o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (tj. druk 909), Konfederacja Lewiatan przedstawia uzupełnienie stanowiska w zakresie dodawanego art. 804 (3) tj. art. 1 pkt. 105 ustawy.

KL/83/32/AZ/2023

Pobierz
Gospodarka rok po rosyjskiej agresji na Ukrainę
23 lutego 2023

Gospodarka rok po rosyjskiej agresji na Ukrainę

24 lutego minie rok od rosyjskiej napaści na Ukrainę. Wojna wpłynęła na funkcjonowanie większości przedsiębiorstw, ponieważ spowodowała wzrost kosztów działalności, ryzyka biznesowego, przyczyniła się do podniesienia cen produktów i usług, ale także napływu 1,5 mln uchodźców.

Z badań Konfederacji Lewiatan wynika, że 48% polskich firm zmniejszyło poziom obrotów w ramach współpracy z rynkiem ukraińskim. Co więcej 34% firm poinformowało, że również współpraca została zawieszona.

– Po wybuchu wojny zostaliśmy postawieni pod ścianą w kwestii cen surowców energetycznych, których Rosja była jednym z głównych eksporterów na świecie. Procesy dywersyfikacji energetycznej, które trwają latami musiały zajść natychmiast tu i teraz. To była konsekwencja odcięcia Rosji od środków finansowych. Niestety, nie do końca wyciągnęliśmy wnioski z tej lekcji – mamy owszem projekt powstania elektrowni atomowej, ale jednocześnie blokujemy nadal budowę farm wiatrowych. Zapewne gdyby nie wojna temat transformacji energetycznej w dalszym ciągu byłby skazany na niebyt w polskiej przestrzeni publicznej – mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Drugą i namacalną konsekwencją wojny był napływ uchodźców. W pierwszych dniach konfliktu zachowaliśmy jako Polacy ludzką twarz – przyjęliśmy blisko 1,5 mln Ukraińców do naszych domów. To oni napędzili znacznie konsumpcję, szczególnie dóbr pierwszej potrzeby. Po roku możemy mówić, że nadal w granicach Polski znajduje się blisko milion osób, które tego pamiętnego lutego minionego roku zdecydowały się uciec z własnej ojczyzny. Jednocześnie ponad 0,5 mln osób pozostaje aktywna na rynku pracy. To poważny zastrzyk dla rodzimych firm, to także dodatkowe wpływy do budżetu, a jednocześnie możliwe koło ratunkowe dla naszej kulejącej demografii.

– Trzecią konsekwencją wojny jest wysoka inflacja – chociaż napędziły ją też inne czynniki, o czym nie chcą pamiętać rządzący. Owszem to przez Putina rozpoczęliśmy szybki marsz cen w górę, ale ten proces zaczął się już wcześniej, w momencie, w którym w ramach pomocy dla przedsiębiorców rząd zdecydował się wypuścić na rynek ponad 240 mld złotych. Wtedy nie mieliśmy jako obywatele i przedsiębiorcy co zrobić z tymi środkami – cała gospodarka stanęła. Gdy ruszyła to nasz gospodarczy pociąg nabrał takiego rozpędu, że ciężko go było spowolnić przez blisko 2 lata. Rosła produkcja, sprzedaż, eksport i import biły kolejne rekordy. Przedsiębiorcy gromadzili zapasy, to one w znacznej mierze odpowiadają za wzrost PKB w ubiegłym roku – dodaje Mariusz Zielonka.

Z przeprowadzonych przez Lewiatana badań wynika, że obecnie 12% polskich firm zatrudnia Ukraińców, a 5% planuje to zrobić. Najchętniej oferują pracę Ukraińcom firmy duże (36%) i  średnie (29%). Rzadko to robią firmy małe (6%).

– Największym jednak problemem przedsiębiorców jest nadal niepewność co do przyszłości i obawa o możliwość eskalacji konfliktu, który będzie prowadził do kolejnych szoków podażowych na światowych rynkach i kolejnych zaburzeń w krajowej gospodarce – podkreśla Mariusz Zielonka.

Od pierwszych dni rosyjskiej agresji aktywnie w pomoc dla Ukrainy zaangażowała się Konfederacja Lewiatan, a Maciej Witucki, szef Lewiatana został specjalnym wysłannikiem BusinessEurope ds. współpracy z Ukrainą.

Rok od inwazji Rosji na Ukrainę. Jakie sankcje UE nałożyła na Rosję?

Konfederacja Lewiatan

 

Bezrobocie wzrosło, ale rynek pracy ma się dobrze [+MP3]
23 lutego 2023

Bezrobocie wzrosło, ale rynek pracy ma się dobrze [+MP3]

Stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 2023 roku 5,5%, wobec 5,2% w grudniu ubiegłego roku - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Stopa bezrobocia w styczniu była wyższa o 0,3 pkt. proc. niż w końcówce minionego roku. Mimo wzrostu bezrobocie tylko raz w styczniu było na tak niskim poziomie. Miało to miejsce w styczniu 2020 r.  Wzrost nic specjalnego nie zmienia, sytuacja na rynku pracy jest nadal bardzo dobra. Urzędy pracy mają 60 tys. nieobsadzonych etatów.

Oczywiście trzeba brać pod uwagę jeszcze ukryte bezrobocie, tj. osoby tracące pracę, które nie zgłaszają się do urzędów pracy. Tak zapewne dzieje się w przypadku uchodźców z Ukrainy.

Najnowsze dane GUS – te o stopie bezrobocia oraz wynagrodzeniach i zatrudnieniu pokazują, że nie ma spowolnienia na rynku pracy. Zatrudnienie nadal rośnie, w mozolnym tempie, ale rośnie. Bezrobocie jeśli wzrasta to nadal są to przedziały nie budzące obaw.

Rosną również wynagrodzenia i to w tempie dwucyfrowym, a pracodawcy przynajmniej na razie deklarują w większości utrzymanie zatrudnienia.

Konfederacja Lewiatan

 

Rok od inwazji Rosji na Ukrainę. Jakie sankcje UE nałożyła na Rosję? [PODSUMOWANIE]
22 lutego 2023

Rok od inwazji Rosji na Ukrainę. Jakie sankcje UE nałożyła na Rosję? [PODSUMOWANIE]

fot. European Union, 2023

W odpowiedzi na rozpoczętą 24 lutego 2022 roku inwazję Rosji na Ukrainę i w reakcji na bezprawną aneksję ukraińskich obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego, Unia Europejska wprowadziła szereg bezprecedensowych sankcji.

Celem sankcji ma być m.in. ograniczenie zdolności Federacji Rosyjskiej do finansowania wojny, zmniejszenie potencjału ekonomicznego Rosji oraz obciążenie rosyjskich elit politycznych odpowiedzialnych za inwazję realnymi kosztami gospodarczymi i politycznymi. Poniżej znajdą Państwo aktualne podsumowanie wprowadzonych środków.

Sankcje indywidualne:

Zamrożenie aktywów i ograniczenia podróży

Zamrożeniem aktywów i zakazem podróży ze względu na działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy objętych zostało 1386 osób i 171 podmiotów.

Lista osób i podmiotów, na które nałożono sankcje, jest przez Radę stale weryfikowana, a jej obowiązywanie przedłużane na kolejne okresy.

Wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami UE >>

Sankcje gospodarcze

Sektor finansowy:

 • ograniczenie dostępu niektórych rosyjskich banków i firm do unijnych pierwotnych i wtórnych rynków kapitałowych,
 • zakaz transakcji z rosyjskim Bankiem Centralnym i białoruskim Bankiem Centralnym oraz z rosyjskim Regionalnym Bankiem Rozwoju,
 • wykluczenie niektórych rosyjskich i białoruskich banków z systemu SWIFT,
 • zakaz dostarczania do Rosji i na Białoruś banknotów euro,
 • zakaz finansowania publicznego lub inwestycji w Rosji,
 • zakaz inwestowania i wnoszenia wkładu w projekty współfinansowane przez Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich,
 • zakaz świadczenia usług ratingu kredytowego na rzecz osób i podmiotów z Rosji.

Obecnie 70% aktywów rosyjskiego systemu bankowego jest objęte sankcjami.

Energia:

 • zakaz importu węgla i innych stałych paliw kopalnych z Rosji,
 • zakaz importu ropy naftowej i rafinowanych produktów ropopochodnych z Rosji, z ograniczonymi wyjątkami,
 • pułap cenowy związany z transportem morskim ropy naftowej i produktów ropopochodnych,
 • zakaz eksportu do Rosji towarów i technologii dla sektora rafineryjnego,
 • zakaz nowych inwestycji w rosyjski sektor energetyczny i górniczy.

Grupa G-7 i wszystkie państwa członkowskie UE ustaliły pułap cenowy dla eksportu rosyjskiej ropy naftowej drogą morską, ustalony na maksymalną cenę 60 USD za baryłkę. Ma to pomóc w ograniczeniu dochodów Rosji, utrzymaniu kosztów energii na stabilnym poziomie, a także w rozwiązaniu problemu inflacji. Pułapy cenowe ustalono również dla produktów naftowych:

 • produkty naftowe przecenione – 45 dolarów za baryłkę
 • produkty naftowe premium – 100 dolarów za baryłkę.

Transport:

 • zamknięcie przestrzeni powietrznej UE dla wszystkich samolotów rosyjskich i samolotów zarejestrowanych w Rosji,
 • zakaz transportu morskiego rosyjskiej ropy naftowej do państw trzecich (jeśli została zakupiona po cenie przekraczającej pułap cenowy),
 • zamknięcie portów UE dla rosyjskich statków (wyjątki dotyczą transportu środków medycznych, żywności, surowców energetycznych i pomocy humanitarnej),
 • zakaz wjazdu do UE rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych (wyjątki obejmują usługi pierwszej potrzeby, takie jak transport produktów rolnych i spożywczych, pomocy humanitarnej i surowców energetycznych),
 • zakaz eksportu do Rosji towarów i technologii sektora lotniczego, morskiego i kosmicznego.

Obrona:

 • zakaz eksportu do Rosji produktów i technologii podwójnego zastosowania,
 • zakaz eksportu do Rosji silników do dronów,
 • zakaz handlu bronią, w tym bronią palną do użytku cywilnego,
 • zakaz handlu amunicją, pojazdami wojskowymi i sprzętem paramilitarnym.

Surowce i inne towary:

 • zakaz importu z Rosji żelaza, stali, drewna, cementu i tworzyw sztucznych,
 • zakaz importu złota z Rosji,
 • zakaz importu z Rosji owoców morza, wódek, papierosów, biżuterii i kosmetyków.

Usługi na rzecz Rosji, osób w Rosji i rosyjskich podmiotów:

 • zakaz świadczenia usług w zakresie prowadzenia portfeli lub rachunków kryptoaktywowych i w zakresie przechowywania kryptoaktywów,
 • zakaz świadczenia usług architektonicznych i inżynieryjnych,
 • zakaz świadczenia usług doradztwa IT i doradztwa prawnego,
 • zakaz świadczenia usług rachunkowych, audytowych, księgowych i doradztwa podatkowego,
 • zakaz świadczenia usług w zakresie reklamy oraz badań rynku i opinii publicznej,
 • zakaz świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub finansowania lub pomocy finansowej (w odniesieniu do transportu morskiego rosyjskiej ropy naftowej).

Restrykcje medialne

W 2022 r. UE zawiesiła działalność nadawczą i licencje kilku wspieranych przez Kreml i szerzących dezinformację nadawców, m.in. Sputnik, Russia Today, Rossija RTR/RTR Planeta, Rossija 24/Russia 24 i TV Centre International, NTV/NTV Mir, Rossija 1, REN TV oraz Pierwyj Kanał. Zakazano również reklamowania produktów lub usług w środkach masowego przekazu objętych sankcjami.

Środki wizowe

W lutym 2022 r. UE postanowiła, że rosyjscy dyplomaci oraz inni rosyjscy urzędnicy i przedsiębiorcy nie będą już mogli korzystać z udogodnień wizowych, które dawały im uprzywilejowany dostęp do UE.

We wrześniu 2022 r. Rada zdecydowała o całkowitym zawieszeniu umowy o ułatwieniach wizowych między UE a Rosją. W związku z tym do rosyjskich obywateli mają obecnie zastosowanie ogólne przepisy kodeksu wizowego.

UE nałożyła także sankcje na:

 • Białoruś – w reakcji na jej zaangażowanie w napaść na Ukrainę (pełna lista sankcji),
 • Iran – w związku z użyciem przez Rosję irańskich dronów przeciwko Ukrainie (pełna lista sankcji).

 

Kalendarium sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji

Stale aktualizowana lista sankcji UE przeciwko Rosji

 

Źródła: Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej
Przedsiębiorcy trochę lepiej oceniają przyszłość
22 lutego 2023

Przedsiębiorcy trochę lepiej oceniają przyszłość

W lutym br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury był nieco wyższy lub zbliżony do prezentowanego w styczniu. We wszystkich obszarach znajduje się jednak poniżej średniej długookresowej - podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Nastroje przedsiębiorców uległy nieznacznej poprawie. Trzeba pamiętać jednak, że nadal jesteśmy z wynikami dużo poniżej średniej długookresowej i nadal przeważają pesymiści. Największa poprawa dotyczy przyszłości. To w gastronomii i zakwaterowaniu oraz w budownictwie odnotowujemy największy wzrost oczekiwań, że będzie lepiej. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że to właśnie w tych branżach wskaźniki koniunktury są najniższe, czyli z poziomu bardzo, bardzo źle przesunęliśmy się na poziom bardzo źle.

Być może znaczną poprawę nastrojów przyniesie kwiecień. To właśnie wtedy powinniśmy już być po ogłoszeniu danych o inflacji za styczeń, luty i wstępnych za marzec. Dla przypomnienia to inflacja stanowi główny powód tak słabych nastrojów. Jej poprawa – zmniejszenie tempa wzrostu cen – może zatem przynieść pewny oddech przedsiębiorcom.

Jednocześnie wraz z poprawą nastrojów w firmach luty przyniósł poprawę sytuacji osobistej Polek i Polaków. Podobnie jednak jak w przypadku przedsiębiorców nie ma wielkich powodów do optymizmu. Bieżący wskaźnik koniunktury (-36,0) jest na prawie takim samym poziomie jak w najgłębszej pandemii (-36,4). Jedna rzecz może cieszyć. Oczekiwania inflacyjne Polek i Polaków są najniższe od maja 2018 r. To dobry sygnał co do wysokości przyszłej inflacji, jak i dla RPP.

Konfederacja Lewiatan

Gry komputerowe pomogą uczyć biznesu [+MP3]
21 lutego 2023

Gry komputerowe pomogą uczyć biznesu [+MP3]

Coraz więcej nauczycieli chce uczyć biznesu, a nie o biznesie. Wykorzystują do tego innowacyjne symulacje, które są niczym innym jak grą komputerową.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Dzięki wprowadzeniu do szkół nowego przedmiotu biznes i zarządzanie zainteresowanie wdrożeniami symulacji do nauki biznesu zwiększy się w tym roku o kilkadziesiąt procent – wynika z raportu „EdTech w Polsce Trendbook 2023”, przygotowanego przez ekspertów Rady ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

– Edukacja przechodzi proces transformacji cyfrowej. W szkołach i uczelniach można zauważyć coraz częstsze odchodzenie od tradycyjnej formy wykładowej prowadzenia zajęć na rzecz formy praktycznej lub wdrażania innowacji. Taki trend jest również widoczny w przypadku edukacji biznesowej – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan, koordynatorka Rady ds. EdTech.

Nauczyciele wykorzystują innowacyjne symulacje, czyli tak naprawdę gry komputerowe. W ramach symulacji użytkownicy wcielają się we właścicieli wirtualnych firm. Taka formuła daje młodym ludziom możliwość wejścia za stery własnej firmy i testować różne strategie biznesowe w bezpiecznym środowisku. Edukacja oparta na grach (tzw. game-based learning) staje się coraz popularniejsza w Polsce i w Europie. Oczekuje się, że wielkość rynku uczenia się opartego na grach będzie rosła w najbliższych latach. Obecna wartość rynku game-based learning wynosi ok. 10 mld dol., natomiast według różnych prognoz do roku 2026 jego wartość może wzrosnąć do 17 mld dol., a nawet 30 mld dol.

– Segment rynku edtech związany z game-based learning ma przed sobą świetlaną przyszłość. Dzięki wprowadzeniu w 2023 roku do szkół ponadpodstawowych nowego przedmiotu nauczyciele będą mieli znacznie większe możliwości stymulowania rozwoju umiejętności biznesowych. Nowy przedmiot kładzie duży nacisk na bardzo ważne kompetencje, które młody człowiek powinien w sobie rozwijać – przedsiębiorczość, umiejętności interpersonalne, w tym umiejętność pracy w zespole – mówi Wojciech Pitura, prezes zarządu Revas – Business Simulation Games.

Rosnący popyt na wykorzystanie symulacji biznesowych w edukacji wynika z faktu, iż symulacje oferują: interakcje, zautomatyzowany, a co za tym idzie szybki feedback, elementy rywalizacji, ale również możliwość pracy w zespole oraz ważne z punktu widzenia użytkownika rankingi. Dzięki wykorzystaniu tych elementów w symulacjach motywacja i zaangażowanie użytkowników są zdecydowanie wyższe niż w przypadku tradycyjnych form nauczania.

Konfederacja Lewiatan

Konsumpcja ostro hamuje [+MP3]
21 lutego 2023

Konsumpcja ostro hamuje [+MP3]

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2023 r. spadła o 0,3% w ujęciu rocznym, a w skali miesiąca była niższa o 23,1% – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Mamy pierwszy minus w nowym roku. Sprzedaż detaliczna zgodnie z naszymi prognozami spadła poniżej zera. To pierwszy taki wynik od lutego 2021 r.

W styczniu w relacji rocznej sprzedaż zmniejszyła się o 0,3%. To efekt ubożenia społeczeństwa, a trzeba pamiętać, że nadal mamy w Polsce blisko 1 mln osób więcej niż przed rokiem. W ujęciu miesięcznym spadek sprzedaży jest znacznie większy, bo przekraczający ponad 23%. Jest to jednak oczywiście efekt świątecznych zakupów.

Na plusie w styczniu była jedynie sprzedaż 3 grup produktów –  ubrania, farmaceutyki oraz sprzęt RTV i AGD. Z drugiej strony mamy sprzedaż paliw, która zalicza poważny spadek w relacji rocznej 13,3%.

Trzeba pamiętać, że rok temu doświadczaliśmy poważnego napływu uchodźców, którzy w pierwszej chwili bardzo poważnie podbili sprzedaż detaliczną, szczególnie produktów pierwszej potrzeby. Tym samym od marca ponownie będą czekały nas ujemne wyniki sprzedaży detalicznej.

Konfederacja Lewiatan

 

Płace nominalnie rosną, ale realnie ich wartość spada [+MP3]
20 lutego 2023

Płace nominalnie rosną, ale realnie ich wartość spada [+MP3]

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w styczniu 2023 r. w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku było wyższe o 13,5% i wyniosło 6883,96 zł (brutto). Przeciętne zatrudnienie w porównaniu ze styczniem 2022 r. było wyższe o 1,1% i osiągnęło 6530,1 tys. etatów – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Na rynku pracy w Polsce bez większych zmian. Nowy rok rozpoczynamy z dwucyfrowym wzrostem wynagrodzeń i skromnym zatrudnienia. Blisko 14% nominalny wzrost płac w ciągu roku, powoduje jednak, że nadal w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji tracimy. W ciągu miesiąca nasze wynagrodzenia spadły z historycznego poziomu przekraczającego 7 tys. zł o 6,1% i ponownie wróciliśmy poniżej „magicznej” granicy.  Nie ma jednak czym specjalnie się przejmować w kontekście tak znacznego miesięcznego obniżenia płac. Grudzień to okres wypłat rocznych nagród i premii, dlatego też wynagrodzenia w ostatnim miesiącu ubiegłego roku były po prostu sztucznie zawyżone.

Mniej spektakularne wzrosty miały miejsce w zatrudnieniu. To, w ciągu roku wzrosło zaledwie o 1,1%, a w ciągu miesiąca o 0,4%. Oczekiwania były jednak wyższe. Rynek i ekonomiści oczekiwali wzrostu na poziomie bliskim 2%. Zatrudnienie jednak wydaje się być bardzo stabilne w czasie i kontynuuje swój mozolny „marsz” w górę. Nic nie zapowiada, żeby w najbliższym czasie można było oczekiwać zmiany tej sytuacji.

Styczeń jest o tyle ciekawym miesiącem, że powinniśmy w nim zobaczyć efekt podwyższonej płacy minimalnej, a de facto nie widzimy albo nie jest on na tyle wyraźny, żeby można było go przypisać nowej stawce najniższego wynagrodzenia.

Konfederacja Lewiatan

 

Przemysł na skromnym plusie [+MP3]
20 lutego 2023

Przemysł na skromnym plusie [+MP3]

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,6% w porównaniu ze styczniem 2022 r., natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku spadła o 2,5% - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Oczekiwania co do produkcji przemysłowej były blisko dwukrotnie wyższe, ale wzrost o 2,6% w skali roku można uznać za niezły wynik. Sygnały z rynku pozostają jednak negatywne. Z miesiąca na miesiąc produkcja słabnie, w styczniu aż o 2,5%.

Największe spowolnienie tym razem widać w samym przetwórstwie przemysłowym, które z dynamiki wzrostu 3,5% przed miesiącem zanotowało spadek do poziomu 2,8%. „Zawdzięczamy” go głównie branżom energochłonnym, które w skali roku spadają już ponad 20% (chemikalia). Niewiele lepiej radzi sobie branża metalurgiczna – spadek o ponad 19%. Widać gołym okiem, że szykujemy się na zmniejszony popyt ze strony Unii Europejskiej. Ceny energii i brak rozwiązań dla sektora dużych przedsiębiorstw stają się kulą u nogi polskiego przemysłu.

Trzeba się przyzwyczaić do coraz wolniej rosnącej produkcji przemysłowej.

Konfederacja Lewiatan

Maciej Witucki na spotkaniu noworocznym Forum Gospodarczego – Związku Pracodawców Północnej Wielkopolski
17 lutego 2023

Maciej Witucki na spotkaniu noworocznym Forum Gospodarczego – Związku Pracodawców Północnej Wielkopolski

Najważniejsze wyzwania gospodarcze 2023 w dobie kryzysu energetycznego, spowolnienia i sytuacji w Ukrainie oraz niełatwe perspektywy dla małych i średnich przedsiębiorców – to główne przesłania w wystąpieniu Macieja Wituckiego - prezydenta Konfederacji Lewiatan podczas spotkania noworocznego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Forum Gospodarczego - Związku Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan.

W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy, samorządowcy i przedstawiciele parlamentu.

Gospodarze wieczoru – prezes Jan Polcyn i starosta Feliks Łaszcz- podsumowali ostatnie miesiące na poziomie społeczno-gospodarczym w regionie wielkopolskim. Uroczystości dopełniły nagrody i wyróżnienia:

 • Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” odebrał Krzysztof Antkowiak z firmy Antbud
 • wyróżnienie za wieloletni wpływ na rozwój gospodarki regionu otrzymały firmy członkowie Forum Gospodarczego:
  • Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Trzciance
  • TV Trzcianka
  • Antbud
  • Hydro Extrusion Poland zakład w Trzciance
  • Doradca Podatkowy Antoni Rogala