Podwyżka stóp zabierze oszczędności, które dały Tarcze Antyinflacyjne [+MP3]
08 lutego 2022

Podwyżka stóp zabierze oszczędności, które dały Tarcze Antyinflacyjne [+MP3]

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej bez zaskoczenia. Stopy procentowe w górę o kolejne 50 pb. Już w marcu kredytobiorcy będą musieli liczyć się z kolejną podwyżką zobowiązań.

Mało kto dostrzega, że dla zadłużonych przedsiębiorców, ale przede wszystkim obywateli, skala podwyżek stóp „zjada” w całości oszczędności jakie rząd próbował wygenerować działaniami z tarcz antyinflacyjnych – ocenia Konfederacja Lewiatan.

Posłuchaj komentarza Mariusza Zielonki, eksperta ds. ekonomicznych:

 

Jeszcze w styczniu prezes NBP udzielając wywiadów pokazał swoje mocno jastrzębie nastawienie, które w ubiegłym roku było mniej restrykcyjne. Słowa prezesa Glapińskiego o stopach procentowych na poziomie 5% należało traktować nie jako zapowiedź nadchodzącej przyszłości, ale raczej werbalną próbę umocnienia złotego względem głównych walut lub nie dopuszczenie do głębszego jej osłabienia – uważa Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Słowna interwencja nie jest jednak w stanie przynieść wymiernych korzyści dla długotrwałego umocnienia złotego, na którego oddziałuje szereg globalnych czynników. Dzisiejsza decyzja również została zdyskontowana już przez rynki, dlatego widzimy jedynie niewielkie umocnienie złotego względem EUR do poziomu 4,52.

Lutowa podwyżka oznacza również szybszą niż przewidywaliśmy ścieżkę dojścia do poziomu stóp procentowych przekraczających 3% w tym roku. W naszej ocenie RPP nie dostrzega symptomów samoistnego studzenia aktywności gospodarczej, a taka była nadzieja lub obawa wraz z występowaniem znacznie wyższej zachorowalności na COVID-19. Dodatkowo wydaje się, że działania z tracz antykryzysowych nie przyniosą oczekiwanych trwałych spadków inflacji. A na samo studzenie popytu zapoczątkowane podwyżkami stóp we wrześniu 2021 r. jest jeszcze za wcześnie.

Pobierz komentarz MP3
Konfederacja Lewiatan
Perspektywa finansowa 2021-2027 nadal w powijakach
07 lutego 2022

Perspektywa finansowa 2021-2027 nadal w powijakach

Pieniądze z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 trafią do przedsiębiorstw najwcześniej  w IV kwartale tego roku, czyli niemal po 2 latach od jej rozpoczęcia  – prognozuje Konfederacja Lewiatan.

– Na unijne pieniądze firmy będą jeszcze musiały poczekać przynajmniej do końca roku, biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad programami oraz systemem dystrybucji środków  – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

15 grudnia 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało do Komisji Europejskiej Umowę Partnerstwa na lata 2021-2027. To kluczowy dokument, nadrzędny wobec wszystkich programów krajowych i regionalnych finansowanych z polityki spójności. Wyznacza zakres wsparcia dla Polski w kolejnej perspektywie finansowej. Termin ten otworzył 4-miesięczny okres formalnych negocjacji Polski z Komisją Europejską. Jest też ważny dla prac nad programami regionalnymi i krajowymi – wszystkie muszą zostać przekazane do Komisji Europejskiej w ciągu 3 miesięcy od tej daty, czyli nie później niż 15 marca 2022 r.

4 programy krajowe zostały już przekazane do Komisji Europejskiej, 2 ciągle są na etapie prac krajowych i dialogu nieformalnego z Komisją. Od daty przekazania do formalnych negocjacji Komisja ma 4 miesiące na akceptację programu, przy czym ten czas jest zatrzymywany w przypadku konieczności składania przez kraj członkowski dodatkowych wyjaśnień.

 

Co to oznacza dla beneficjentów, w tym przedsiębiorców czekających na wsparcie z perspektywy finansowej 2021-2027? W dużym skrócie – kolejne miesiące oczekiwania. Chociaż koszty są kwalifikowane formalnie od początku 2021 r. to w praktyce instytucje zarządzające programami nie zdecydują się na ogłoszenie konkursów wcześniej niż przed oficjalną decyzją KE. Nadal nie jest także gotowa architektura krajowa konieczna do uruchomienia wsparcia, m.in.: nie mamy jeszcze systemu informatycznego dla nowej pespektywy, sieci komitetów monitorujących zatwierdzających kryteria wyboru projektów, ale także nie zakończyły się prace nad kluczowymi przepisami prawa w zakresie funduszy europejskich, czyli tzw. ustawą wdrożeniową.

Stan prac nad programami krajowymi (na dzień 04.02.2022 r. na podstawie informacji z MFiPR):

 

Nazwa programu Stan prac Alokacja programu
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko  (FEnIKS) Przekazany do Komisji Europejskiej: 05.01.2022 r. EFRR: 12,8 mld euro

FS: 12,3 mld euro

Suma: 25 mld euro

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) Przekazany do Komisji Europejskiej: 28.01.2022 r. EFRR: 2,5 mld euro (2 508 000 799)
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) Przekazany do Komisji Europejskiej: 26.01.2022 r. EFRR: 8 mld euro (7 973 242 153)
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) Program przed przyjęciem przez Radę Ministrów.

Planowany termin przekazania do Komisji Europejskiej: 15.03.2022 r.

EFS+: 4 mld euro (4 049 099 774)
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Program przyjęty przez Radę Ministrów: 05.01.2022r. w trybie obiegowym.

Planowany termin przekazania do Komisji Europejskiej przed 15.03.2022 r.

EFRR: 2 mld euro (1 988 038 869)
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) Przekazany do Komisji Europejskiej: 24.01.2022r. EFRR: 0,55 mld euro (550 000 000)

 

Pobierz