Inwestycje Krajowego Centrum Przetwarzania Danych – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
02 września 2022

Inwestycje Krajowego Centrum Przetwarzania Danych – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

W związku z zaproszeniem do składania uwag w ramach konsultacji publicznych do projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (UD 424), Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan przedstawia swoje propozycje.

KL/332/164/ET/2022

Pobierz
Belgijska notyfikacja przepisów zakazujących produkcji i sprzedaży saszetek nikotynowych – pismo Lewiatana
02 września 2022

Belgijska notyfikacja przepisów zakazujących produkcji i sprzedaży saszetek nikotynowych – pismo Lewiatana

Konfederacja Lewiatan wystosowała pismo do Ministerstwa Rozwoju i Technologii
ws. belgijskiej notyfikacji przepisów zakazujących produkcji i wprowadzania do obrotu saszetek nikotynowych (notyfikacji nr 2022/0417/B-X00M; structured information line MSG 001 IND 2002 0417 B FR 15-06-2022 B NOTIF).

KL/328/161/AM/2022

Pobierz
Obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne – uwagi Lewiatana
24 sierpnia 2022

Obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych (numer wykazu RCL: MZ 107). Uwagi przekazano Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

KL/321/159/KO/2022

Pobierz
Świadczenia gwarantowane podstawowej opieki zdrowotnej – uwagi Lewiatana
24 sierpnia 2022

Świadczenia gwarantowane podstawowej opieki zdrowotnej – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (numer wykazu RCL: MZ 1379). Uwagi zostały przekazane ministrowi zdrowia.

KL/320/158/KO/2022

Pobierz
Zmiany w udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – stanowisko Lewiatana
23 sierpnia 2022

Zmiany w udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (UD 380), Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.

KL/316/156/AZ/2022

Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – uwagi Lewiatana
23 sierpnia 2022

Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – uwagi Lewiatana

W związku z toczącymi się na poziomie rządowym pracami nad projektem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej, Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycję zmian brzmienia art. 47 ust. 1 pkt. 1 projektu ustawy, w zakresie dotyczącym zatrzymywania i przechowywania danych generowanych w publicznej sieci telekomunikacyjnej.

KL/315/155/AM/2022

Pobierz
Zasady stwierdzania kwalifikacji do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci – pismo Lewiatana
17 sierpnia 2022

Zasady stwierdzania kwalifikacji do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci – pismo Lewiatana

Konfederacja Lewiatan wystosowała pismo do wiceministra klimatu i środowiska, w którym wskazuje na kwestie wymagające podjęcia pilnych działań dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania wielu przedsiębiorstw w Polsce. Dotyczą one przepisów rozporządzenia z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 1392 z 2022 r.).

KL/311/153/RL/2022

Pobierz
Spory zbiorowe pracy – uwagi Lewiatana
17 sierpnia 2022

Spory zbiorowe pracy – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad projektem ustawy o sporach zbiorowych pracy (pismo z dnia 15 lipca br., znak: DDP-I.0210.17.10.2022.KZP), Konfederacja Lewiatan przesłała opracowane uwagi do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

KL/310/152/RL/2022

Pobierz
Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji – opinia Związku Pracodawców Prywatnych Mediów
17 sierpnia 2022

Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji – opinia Związku Pracodawców Prywatnych Mediów

W związku z wniesionym przez grupę posłów Lewicy poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji dotyczącym „zapewnienia dostępności audycji telewizyjnych dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w szczególności przez wyświetlanie tłumacza języka migowego na powierzchni przynajmniej 1/8 ekranu” Związek Pracodawców Prywatnych Mediów (członek Konfederacji Lewiatan) przedstawia opinię.

KL/309/151/KK/2022

Pobierz
Projekt rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych – uwagi Lewiatana
17 sierpnia 2022

Projekt rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo kierujące do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych z 7 lipca 2022 r. (nr 567 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów), Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/312/154/PP/2022

Pobierz