Nasi reprezentanci w Brukseli

Zadania naszych przedstawicieli to:

 • reprezentacja Lewiatana w Brukseli, utrzymywanie kontaktów z federacjami biznesowymi, związkami zawodowymi, przedstawicielstwami dyplomatycznymi, instytucjami unijnymi (przedstawiciele Rady, Komisji, europosłów),
 • uczestnictwo w pracach BusinessEurope, na poziomie stałych przedstawicieli, komitetów, grup roboczych i task force, raportowanie działań i inicjatyw BusinessEurope,
 • monitorowanie legislacji unijnej i przekazywanie informacji do odpowiednich ekspertów i członków Lewiatana,
 • przygotowywanie opinii na temat legislacji unijnej, wspólnie z ekspertami Lewiatan i bezpośrednie przekazywanie opinii do instytucji unijnych,
 • informowanie instytucji unijnych o stanowiskach Lewiatana z zakresu legislacji unijnej oraz innych obszarów istotnych dla Lewiatana,
 • rozwijanie relacji i działań międzynarodowych, podejmowanych samodzielnie przez Lewiatana i we współpracy z innymi interesariuszami (organizacjami pracodawców, członkami, administracją publiczną),
 • przygotowywanie analiz, ekspertyz, opracowań i raportów dotyczących spraw międzynarodowych, UE, relacji Polska - UE, sytuacji przedsiębiorców w krajach europejskich

Zespół Biura Lewiatana

Kinga Grafa

Kinga Grafa

dyrektorka biura, Stały Przedstawiciel przy BusinessEurope

Z wykształcenia politolog i dziennikarz. Doświadczenie w zakresie funkcjonowania UE zdobyła podczas pracy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (2008-2009) oraz Parlamencie Europejskim (2009-2014). Współautorka książki o polskiej arystokracji, autorka publikacji naukowych dotyczących amerykańskiej polityki zagranicznej, amerykańskich elit oraz dyplomacji kulturalnej.

Adam Dorywalski

Adam Dorywalski

ekspert

Od września 2017 r. ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w Brukseli . Z wykształcenia europeista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Maastricht w Holandii . Swoją wiedzę i doświadczenie nt. funkcjonowania procesu decyzyjnego UE zdobywał podczas pracy w think-tanku EIPA w Holandii (2014-2015) oraz na stażach w Parlamencie Europejskim (2016-2017).

Polish Confederation Lewiatan Brussels Office

Avenue de Cortenbergh 168
1000 Brussels

Businesseurope

Lewiatan jako jedyna polska organizacja pracodawców jest członkiem BusinessEurope. BusinessEurope to Konfederacja Europejskiego Biznesu – stowarzyszenie przedsiębiorców i pracodawców z siedzibą w Brukseli założone w 1958 r.

Więcej informacji na stronie poświęconej działaniom Lewiatana w BusinessEurope

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w BusinessEurope

Rada Prezydentów BusinessEurope
Maciej Witucki
Wiceprzewodnicząca BusinessEurope
Henryka Bochniarz
Biuro Wykonawcze (Executive Office)
Grzegorz Baczewski
Stały przedstawiciel przy BusinessEurope
Kinga Grafa
Ekspert ds. UE w biurze w Brukseli
Adam Dorywalski
Economic and Financial Affairs Committee
Adrian Zwoliński
 • Grupa robocza VAT
  Kinga Grafa
 • Grupa robocza Regional Policy
  Kinga Grafa
  Andrzej Rudka
International Relations Committee
Kinga Grafa
 • United States
  Kinga Grafa
 • Brexit Task Force
  Kinga Grafa
  Andrzej Rudka
Industrial Affairs Committee
Dorota Zawadzka-Stępniak
 • Waste task force
  Kinga Grafa
 • Environment
  Marzena Chmielewska
  Dorota Zawadzka-Stępniak
 • Research & technological innovation
  Dorota Zawadzka-Stępniak
  Adam Dorywalski
  Marzena Chmielewska
 • Energy and climate
  Dorota Zawadzka-Stępniak
  Paweł Wideł (ZMiAP)
 • Low-emission mobility
  Dorota Zawadzka-Stępniak
  Paweł Wideł (ZMiAP)
Social Affairs Committee
Robert Lisicki, dr Andrzej Rudka
Robert Lisicki
 • Industrial Relations
  Robert Lisicki, dr Andrzej Rudka
 • Employment
  Robert Lisicki
 • Education and training
  Robert Lisicki
 • Migration and Mobility
  Robert Lisicki
 • Social Protection
  Robert Lisicki
Social Dialogue Committee
dr Andrzej Rudka
Legal Affairs Committee
Krzysztof Kajda
 • Consumer/Marketing
  dr Aleksandra Musielak
 • Copyright
  Elżbieta Dziuba
 • Patents
  Elżbieta Dziuba
  Grzegorz Rychwalski (PZPPF)
Internal Market Committee
dr Aleksandra Musielak
 • Free Movement of Goods
  dr Aleksandra Musielak
 • Free Movement of Services
  dr Aleksandra Musielak
  Wojciech Hartung (DZP)
 • Public contracts
  Elżbieta Radzka-Ferenc (M&CC)
  dr Aleksandra Musielak
  Artur Kalisiak (TLP)
 • Research & technological innovation
  Dorota Zawadzka-Stępniak
  Adam Dorywalski
  Marzena Chmielewska
 • Transport
  Adam Dorywalski
 • Digital economy task force
  Elżbieta Dziuba
 • Better regulation
  dr Aleksandra Musielak
  dr Andrzej Rudka

Europejski komitet społeczny

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) powołany został w 1957 r. jako organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej (wówczas Wspólnot Europejskich). Jest on jednym z pięciu, obok Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów, ciał traktatowych UE.

EKES gromadzi przedstawicieli pracodawców, pracobiorców i innych organizacji społecznych i obywatelskich krajów członkowski UE. Sporządza on co roku 160-190 opinii i raportów informacyjnych. 70% z nich powstaje na wniosek Rady, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 21% z nich to opinie z inicjatywy własnej i raporty informacyjne, podczas gdy 9% z nich to opinie rozpoznawcze sporządzane zazwyczaj na wniosek kraju sprawującego przewodnictwo w Radzie UE.

Członkowie EKES są podzieleni na trzy grupy: Pracodawców, Związki Zawodowe oraz interesy różne. Komitet przygotowuje opinie na temat propozycji prawnych, które następnie przedstawiane są Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE. Z ramienia polskich pracodawców w EKES zasiada 7 członków, w tym dwóch przedstawicieli konfederacji Lewiatan.

Więcej informacji: www.eesc.europa.eu

Europejski komitet społeczny
Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w EKES
TEN i REX, Misja USA - Kanada, Transatlantic Relations Folow-up Committee, European Semester Group, Europe 2020 Steering Comittee
Jacek Krawczyk
SOC i INT, Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju (SDO), Komitet Konsultacyjny ds. Zmian w Przemyśle (CCMI)
Lech Pilawski

Eurofound

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) jest trójstronną agencją Unii Europejskiej, której zadaniem jest dostarczanie wiedzy (analiz i raportów) dla wsparcia procesu opracowywania lepszej polityki społecznej oraz polityki związanej z zatrudnieniem i pracą. Eurofound ustanowiono w roku 1975, ma swoją siedzibę w Dublinie (Irlandia).

Więcej informacji: www.eurofound.europa.eu/pl/about-eurofound

Eurofound
Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan
Członek Rady Zarządzającej, grupa pracodawów
Andrzej Rudka

EU-OSHA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest trójstronną agencją Unii Europejskiej, która prowadzi działalność na rzecz zapewnienia bezpieczniejszych, zdrowszych i bardziej produktywnych miejsc pracy w Europie – z korzyścią dla przedsiębiorstw, pracowników i krajów członkowskich UE.

Agencja propaguje kulturę zapobiegania ryzyku w pracy w celu poprawy warunków pracy w Europie. Jej zadania to gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji wśród podmiotów zaangażowanych w zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. EU-OSHA została ustanowiona w roku 1994, ma swoją siedzibę w Bilbao (Hiszpania).

Więcej informacji: www.europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-osha_pl

EU-OSHA
Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan
Zastępca członka Rady Zarządzającej, grupa pracodawców
prof. dr hab. Jacek Męcina