Nasi reprezentanci w Brukseli

Zadania naszych przedstawicieli to:

  • reprezentacja Lewiatana w Brukseli, utrzymywanie kontaktów z federacjami biznesowymi, związkami zawodowymi, przedstawicielstwami dyplomatycznymi, instytucjami unijnymi (przedstawiciele Rady, Komisji, europosłów),
  • uczestnictwo w pracach BusinessEurope, na poziomie stałych przedstawicieli, komitetów, grup roboczych i task force, raportowanie działań i inicjatyw BusinessEurope,
  • monitorowanie legislacji unijnej i przekazywanie informacji do odpowiednich ekspertów i członków Lewiatana,
  • przygotowywanie opinii na temat legislacji unijnej, wspólnie z ekspertami Lewiatan i bezpośrednie przekazywanie opinii do instytucji unijnych,
  • informowanie instytucji unijnych o stanowiskach Lewiatana z zakresu legislacji unijnej oraz innych obszarów istotnych dla Lewiatana,
  • rozwijanie relacji i działań międzynarodowych, podejmowanych samodzielnie przez Lewiatana i we współpracy z innymi interesariuszami (organizacjami pracodawców, członkami, administracją publiczną),
  • przygotowywanie analiz, ekspertyz, opracowań i raportów dotyczących spraw międzynarodowych, UE, relacji Polska - UE, sytuacji przedsiębiorców w krajach europejskich

Zespół Przedstawicielstwa Lewiatana

Kinga Grafa

Kinga Grafa

dyrektorka biura, Stały Przedstawiciel przy BusinessEurope

Z wykształcenia politolog i dziennikarz. Doświadczenie w zakresie funkcjonowania UE zdobyła podczas pracy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (2008-2009) oraz Parlamencie Europejskim (2009-2014). Współautorka książki o polskiej arystokracji, autorka publikacji naukowych dotyczących amerykańskiej polityki zagranicznej, amerykańskich elit oraz dyplomacji kulturalnej.

Representation of the Polish Confederation Lewiatan in Brussels (#LewiatanEurope)

Avenue de Cortenbergh 168
1000 Brussels

BusinessEurope

Lewiatan jako jedyna polska organizacja pracodawców jest członkiem BusinessEurope. BusinessEurope to Konfederacja Europejskiego Biznesu – stowarzyszenie przedsiębiorców i pracodawców z siedzibą w Brukseli założone w 1958 r.

Więcej informacji na stronie poświęconej działaniom Lewiatana w BusinessEurope

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w BusinessEurope

Przeczytaj więcej

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) powołany został w 1957 r. jako organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej (wówczas Wspólnot Europejskich). Jest on jednym z pięciu, obok Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów, ciał traktatowych UE.

EKES gromadzi przedstawicieli pracodawców, pracobiorców i innych organizacji społecznych i obywatelskich krajów członkowski UE. Sporządza on co roku 160-190 opinii i raportów informacyjnych. 70% z nich powstaje na wniosek Rady, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 21% z nich to opinie z inicjatywy własnej i raporty informacyjne, podczas gdy 9% z nich to opinie rozpoznawcze sporządzane zazwyczaj na wniosek kraju sprawującego przewodnictwo w Radzie UE.

Członkowie EKES są podzieleni na trzy grupy: Pracodawców, Związki Zawodowe oraz interesy różne. Komitet przygotowuje opinie na temat propozycji prawnych, które następnie przedstawiane są Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE. Z ramienia polskich pracodawców w EKES zasiada 7 członków, w tym dwóch przedstawicieli konfederacji Lewiatan.

Więcej informacji: www.eesc.europa.eu

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)
Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w EKES
TEN i REX, Misja USA - Kanada, Transatlantic Relations Folow-up Committee, European Semester Group, Europe 2020 Steering Comittee
Jacek Krawczyk (zastępca Kinga Grafa)
Sekcje SOC, INT, CCMI, LMO - President, ADG Gender Equality, Group I Bureau, Liaison Group, Komitet Monitorujący EESC/COR
Lech Pilawski (zastępca Adam Dorywalski)

Eurofound

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) jest trójstronną agencją Unii Europejskiej, której zadaniem jest dostarczanie wiedzy (analiz i raportów) dla wsparcia procesu opracowywania lepszej polityki społecznej oraz polityki związanej z zatrudnieniem i pracą. Eurofound ustanowiono w roku 1975, ma swoją siedzibę w Dublinie (Irlandia).

Więcej informacji: www.eurofound.europa.eu/pl/about-eurofound

Eurofound
Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan
Członek Rady Zarządzającej, grupa pracodawów
Andrzej Rudka

EU-OSHA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest trójstronną agencją Unii Europejskiej, która prowadzi działalność na rzecz zapewnienia bezpieczniejszych, zdrowszych i bardziej produktywnych miejsc pracy w Europie – z korzyścią dla przedsiębiorstw, pracowników i krajów członkowskich UE.

Agencja propaguje kulturę zapobiegania ryzyku w pracy w celu poprawy warunków pracy w Europie. Jej zadania to gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji wśród podmiotów zaangażowanych w zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. EU-OSHA została ustanowiona w roku 1994, ma swoją siedzibę w Bilbao (Hiszpania).

Więcej informacji: www.europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-osha_pl

EU-OSHA
Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan
Zastępca członka Rady Zarządzającej, grupa pracodawców
prof. dr hab. Jacek Męcina