Centrum Mediacji Lewiatan

O centrum mediacji

Centrum to instytucja służąca nowoczesnemu, polubownemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Korzyści

W Centrum Mediacji Lewiatan przedsiębiorcy mogą skrócić czas, a w konsekwencji również obniżyć koszty rozwiązywania sporów gospodarczych m.in. unikając prowadzenia sporu w sądzie powszechnym. W mediacji sprawę można zakończyć nawet w ciągu jednego dnia.

Cel

Celem działalności Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wskazanie dodatkowego sposobu załatwienia sporu w sposób nowoczesny, z możliwością kontynuowania współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami. Więcej na temat idei mediacji oraz zasad jej prowadzenia można dowiedzieć się z poniższego filmu.

Kategorie sporów, które mogą być rozwiązane w procesie mediacji to:

  • sprawy gospodarcze, w tym kontrakty handlowe,
  • o finansowanie,
  • inwestycyjne,
  • ze stosunków spółki handlowej,
  • wszelkie umowy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również o zapłatę,
  • budowlane,
  • spory pomiędzy udziałowcami,
Przewiduje się również możliwość zastosowania postępowań mediacyjnych w sporach gdzie stronami są przedsiębiorcy i administracja rządowa, samorządowa lub konsumenci.

Prezesem Centrum Mediacji jest mecenas Roman Rewald

Roman Rewald

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska
Dyrektor

22 55 99 967
mmiszkin@lewiatan.org