Centrum Mediacji Lewiatan

O centrum mediacji

Najlepszą pracą na świecie jest jednanie ludzi – A. de Saint-Exupéry

Centrum Mediacji Lewiatan jest samodzielną jednostką działającą przy Konfederacji Lewiatan. Celem statutowym Centrum jest prowadzenie mediacji gospodarczych, pracowniczych i administracyjnych.

Mediacje w Centrum odbywają się stacjonarnie oraz online.

Na Listę Mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan wpisani są najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie mediatorzy, specjaliści w swoich dziedzinach. Cieszymy się z dobrej reputacji i renomy. Dbamy o ustawiczne kształcenie mediatorów i jakość proponowanych przez nich usług.

W lipcu 2020 r. uzyskaliśmy Status Instytucji Certyfikującej dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

Korzyści

Słowa mają moc.

Uznanie, przynależność, autonomia, pozycja i rola – to są atrybuty, których wagę rozumie mediator. Zaufanie, szacunek i etyka – to wartości, bez których nie istnieją dobre relacje i współpraca. O tym wszystkim wie i pamięta dobry mediator.

Mediacja ułatwia polubowne zakończenie sporów, które dotyczą polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. W sądzie powszechnym na wyrok czeka się bardzo długo przez co wzrastają koszty finansowe i osobowe, w tym także emocjonalne.

W czasach postpandemicznych i konfliktów zbrojnych oraz niepokojów społecznych przedsiębiorcom zależy na uniknięciu niepotrzebnych i długoletnich sporów.

Sposobem na ich skrócenie i rozwiązanie jest mediacja.

Cel

Celem działalności Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wskazanie dodatkowego sposobu załatwienia sporu w sposób nowoczesny, z możliwością kontynuowania współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami. Więcej na temat idei mediacji oraz zasad jej prowadzenia można dowiedzieć się z poniższego filmu.

Kategorie sporów, które mogą być rozwiązane w procesie mediacji to:

  • sprawy gospodarcze, w tym kontrakty handlowe,
  • o finansowanie,
  • inwestycyjne,
  • ze stosunków spółki handlowej,
  • wszelkie umowy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również o zapłatę,
  • budowlane,
  • spory pomiędzy udziałowcami,
Przewiduje się również możliwość zastosowania postępowań mediacyjnych w sporach gdzie stronami są przedsiębiorcy i administracja rządowa, samorządowa lub konsumenci.

Prezesem Centrum Mediacji jest mecenas Roman Rewald

Roman Rewald

Lista mediatorów

Małgorzata Gradek-Lewandowska
Małgorzata Miszkin-Wojciechowska
Katarzyna Przyłuska-Ciszewska
Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz
Patrycja Żołędziewska-Kolwas

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska
Dyrektorka

22 55 99 967
mmiszkin@lewiatan.org

Adam Dżumaga
Młodszy specjalista

adzumaga@lewiatan.org