Nasi przedstawiciele

Przedstawiciele Lewiatana na poziomie krajowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Rada Nadzorcza)

dr Grzegorz Baczewski (Wiceprzewodniczący)

PFRON (Rada Nadzorcza)

prof. UW dr hab. Jacek Męcina

Rada Ochrony Pracy

prof. UW dr hab. Jacek Męcina

Rada Rynku Pracy

Monika Fedorczuk, Anna Karaszewska

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy

prof. UW dr hab. Jacek Męcina

Polski Komitet Normalizacyjny

Dariusz Łazęcki
Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa

Rada Statystyki

prof. UW dr hab. Jacek Męcina

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dariusz Jadczyk
Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie

Przedstawicielstwo KE w Warszawie, punkt kontaktowy ds.  Europejskiego semestru

dr Andrzej Rudka

Rada Dialogu Społecznego

Maciej Witucki – wiceprzewodniczący
Członkowie RDS:
dr Grzegorz Baczewski
prof. UW dr hab. Jacek Męcina
Jeremi Mordasewicz
Marek Zychla

Członkowie zespołów:
Monika Fedorczuk
Marzena Chmielewska
Arkadiusz Grądkowski
Grzegorz Cygonik
Dominik Gajewski
Wojciech Hartung
Rafał Iniewski
Anna Karaszewska
Daria Kulczycka
Małgorzata Lelińska
Robert Lisicki
Przemysław Pruszyński
Adam Ambrozik
Katarzyna Kuźma
Andrzej Rudka

Sekretarz Prezydium:
Sylwia Włodarska

Komitet ds. Umowy partnerstwa

Marzena Chmielewska
Marcin Kowalski

Komitet Monitorujący PO Inteligentny Rozwój

Marzena Chmielewska

Komitet Monitorujący PO Wiedza Edukacja Rozwój

Małgorzata Lelińska
Marcin Kowalski (zastępca)

Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko

Daria Kulczycka
Marzena Chmielewska (zastępca)

Komitet Monitorujący PO Polska Cyfrowa

Marzena Chmielewska

Komitet Monitorujący PO Polska Wschodnia

Marzena Chmielewska

Komitet Monitorujący PO Pomoc Techniczna

Małgorzata Lelińska
Maria Pietrzak (zastępca)

Rada Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

Marzena Chmielewska

Polsko-Japoński Komitet Gospodarczy

dr Henryka Bochniarz (prezes)

Kongres Kobiet (Rada Programowa)

dr Henryka Bochniarz (przewodnicząca)

Instytut Spraw Publicznych (Rada Programowa)

dr Henryka Bochniarz

Komitet Honorowy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych

dr Henryka Bochniarz (prezes)

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (Rada Nadzorcza)

Lech Pilawski

Rada Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju

Jeremi Mordasewicz

Rada Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Jeremi Mordasewicz

Rada Programowa ds. Kompetencji 

Vacat

Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

dr Henryka Bochniarz (przewodnicząca Rady Fundacji)

Rada ds. przeciwdziałania unikaniu opodatkowania

Rafał Iniewski

Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych przy Ministrze Przedsiębiorczości i Technologii

Przemysław Pruszyński

Polski Komitet Techniczny nr 276 ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, komórka PKN

Jerzy Wroński

Zespół Ekspertów z Zakresu Medycyny Pracy

Jerzy Wroński

Zespół do Spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Rozwoju

dr Grzegorz Baczewski
dr Marcin Kilanowski

Platforma współpracy administracji rządowej z polskim biznesem w obszarze zagadnień z zakresu polityki handlowej (Ministerstwo Rozwoju)

dr Grzegorz Baczewski

Kapituły i jury

Kapituła Nagrody Polish National Sales Award

Lech Pilawski
prof. dr hab. Jacek Męcina

Kapituła Społeczna (II stopnia) Nagród Naukowych Polityki

dr Henryka Bochniarz

Kapituła konkursu Wizjonerzy (Dziennik Gazeta Prawna)

dr Henryka Bochniarz

Kapituła Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego

dr Henryka Bochniarz

Kapituła Nagród Kisiela

dr Henryka Bochniarz

Komitet Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

dr Henryka Bochniarz

Kapituła Nagrody Dobroczyńca Roku (Akademia Rozwoju Filantropii)

dr Henryka Bochniarz

Kapituła Konkursu Pracodawca organizator pracy bezpiecznej (Państwowa Inspekcja Pracy)

prof. dr hab. Jacek Męcina

Kapituła Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

prof. dr hab. Jacek Męcina

Kapituła Nagrody im. prof. Jerzego Regulskiego (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)

Jeremi Mordasewicz

Jury Konkursu "Ludzie, którzy zmieniają biznes" (Forum Odpowiedzialnego Biznesu)

Kuba Giedrojć

Przedstawiciele Lewiatana na poziomie międzynarodowym

European Council on Foreign Relations
dr Henryka Bochniarz
Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny 
Jacek Krawczyk Lech Pilawski (członke grupy)
Governing Board Eurofund
dr Andrzej Rudka (członek)
European Commission Enterprise and Industry Advisory Group (grupa doradcza KE)
dr Henryka Bochniarz
European Commission Social Dialogue Committee
dr Andrzej Rudka
ESF Committee (Komitet Europejskiego Funduszu Społecznego przy Komisji Europejskiej)
Marzena Chmielewska
Structured Dialogue with European Structural and Investment Funds' partners group of expert (Komisja Europejska)
Marzena Chmielewska
Management Board EU-OSHA
dr Andrzej Rudka (zastępca członka)
Oficer Łącznikowy Banku Światowego
Kinga Grafa
Międzynarodowa Organizacja Pracy
Jolanta Jaworska