Nasi przedstawiciele

Przedstawiciele Lewiatana na poziomie krajowym

PFRON (Rada Nadzorcza)

Dariusz Jadczyk
Prezes Zarządu Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie

Rada Ochrony Pracy

prof. Jacek Męcina

Rada Rynku Pracy

Anna Karaszewska

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy

prof. Jacek Męcina

Rada Statystyki

prof. Jacek Męcina

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dariusz Jadczyk
Prezes Zarządu Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie

Przedstawicielstwo KE w Warszawie, punkt kontaktowy ds.  Europejskiego semestru

dr Andrzej Rudka

Rada Dialogu Społecznego

Maciej Witucki – wiceprzewodniczący

 

Członkowie RDS:
prof. Jacek Męcina
Jeremi Mordasewicz
Krzysztof Kajda

 

Członkowie zespołów:
Marzena Chmielewska
Małgorzata Lelińska
Robert Lisicki
Przemysław Pruszyński
dr Andrzej Rudka
Jakub Safjański
Mariusz Zielonka
Kacper Olejniczak
Grzegorz Cygonik
Bożena Szumacher
Nadia Kurtieva
Anna Karaszewska

Sekretarz Prezydium:
Magdalena Widlicka

Rada ds. Cyfryzacji przy KPRM

Aleksandra Musielak

Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia

Kacper Olejniczak

Komitet ds. Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Małgorzata Lelińska (członkini)

Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)

Marzena Chmielewska (członkini)

Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Małgorzata Lelińska (członkini)
Sławomir Szymczak (zastępca)

Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Małgorzata Lelińska (członkini)
Aleksandra Musielak (zastępczyni)

Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS)

Marzena Chmielewska (członkini)
Małgorzata Lelińska (zastępczyni)

Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE)

Patrycja Kosińska (członkini)
Iwona Zawadzka (zastępczyni)

Komitet Monitorujący Krajowy Plan Odbudowy (KPO)

Marzena Chmielewska

Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

Karol Kaczmarski (członek)
Artur Dondzik (zastępca)

Rada Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

Marzena Chmielewska

Polsko-Japoński Komitet Gospodarczy

dr Henryka Bochniarz (prezes)

Kongres Kobiet (Rada Programowa)

dr Henryka Bochniarz (przewodnicząca)

Instytut Spraw Publicznych (Rada Programowa)

dr Henryka Bochniarz

Komitet Honorowy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych

dr Henryka Bochniarz (prezes)

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (Rada Nadzorcza)

Lech Pilawski

Rada Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju

Jeremi Mordasewicz

Rada Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Jeremi Mordasewicz

Rada Programowa ds. Kompetencji 

Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

dr Henryka Bochniarz (przewodnicząca Rady Fundacji)

Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Alicja Sarna
Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan

Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych przy Ministrze Przedsiębiorczości i Technologii

Przemysław Pruszyński

Polski Komitet Techniczny nr 276 ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, komórka PKN

Jerzy Wroński

Zespół Ekspertów z Zakresu Medycyny Pracy

Jerzy Wroński

Zespół do Spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Rozwoju

dr Grzegorz Baczewski
Marcin Kilanowski

Platforma współpracy administracji rządowej z polskim biznesem w obszarze zagadnień z zakresu polityki handlowej (Ministerstwo Rozwoju)

dr Grzegorz Baczewski

Kapituły i jury

Kapituła Nagrody Polish National Sales Award

Lech Pilawski
prof. Jacek Męcina

Kapituła Społeczna (II stopnia) Nagród Naukowych Polityki

dr Henryka Bochniarz

Kapituła konkursu Wizjonerzy (Dziennik Gazeta Prawna)

dr Henryka Bochniarz

Kapituła Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego

dr Henryka Bochniarz

Kapituła Nagród Kisiela

dr Henryka Bochniarz

Komitet Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

dr Henryka Bochniarz

Kapituła Nagrody Dobroczyńca Roku (Akademia Rozwoju Filantropii)

dr Henryka Bochniarz

Kapituła Konkursu Pracodawca organizator pracy bezpiecznej (Państwowa Inspekcja Pracy)

prof. Jacek Męcina

Kapituła Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

prof. Jacek Męcina

Jury Konkursu "Ludzie, którzy zmieniają biznes" (Forum Odpowiedzialnego Biznesu)

Kuba Giedrojć

Przedstawiciele Lewiatana w BusinessEurope

Przedstawiciele Lewiatana na poziomie międzynarodowym

Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny 
Jacek Krawczyk, Lech Pilawski, Kinga Grafa, Luana Żak
European Commission Social Dialogue Committee
dr Andrzej Rudka
ESF Committee (Komitet Europejskiego Funduszu Społecznego przy Komisji Europejskiej)
Marzena Chmielewska
Governing Board Eurofund
dr Andrzej Rudka
Management Board EU-OSHA
prof. Jacek Męcina
Oficer Łącznikowy Banku Światowego
Kinga Grafa
Structured Dialogue with European Structural and Investment Funds' partners group of expert (Komisja Europejska)
Marzena Chmielewska
US/Poland Democracy Council
Roman Rewald dr Henryka Bochniarz