Indeks Biznesu

Indeks Biznesu

Indeks Lewiatana to cykliczne badanie przeprowadzane wśród przedsiębiorców. Co kwartał pytamy małe, średnie i duże firmy o ocenę warunków prowadzenia biznesu oraz o postrzeganie otoczenia prawnego i działań administracji. Sprawdzamy także nastroje, pytamy o wyzwania i opinie o sytuacji gospodarczej. Zapraszam do zapoznania się z wynikami najnowszego badania, ze stycznia 2024 roku.

MACIEJ WITUCKI
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Indeks Biznesu

Ocena warunków prowadzenia działalności

Proszę spojrzeć na swoje doświadczenia w prowadzeniu firmy w ostatnim półroczu. Jak generalnie, w stosunku do wcześniejszych okresów, ocenia Pani/Pan warunki prowadzenia działalności w tym czasie? Szczególnie ze względu na otoczenie prawne i działania administracyjne:

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • nie widzę znaczącej zmiany
 • warunki poprawiły się
 • warunki pogorszyły się

Nastroje dotyczące prowadzenia działalności w kontekście biznesowym

Gdy myśli Pani/Pan o prowadzeniu firmy w najbliższym czasie w kontekście biznesowym, to jakie jest Pani/Pana generalne nastawienie?

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • mam pozytywne nastawienie
 • mam negatywne nastawienie
 • nie wiem / trudno powiedzieć

Nastroje dotyczące prowadzenia dzialalności w kontekście prawnym

Gdy myśli Pani/Pan o prowadzeniu firmy w najbliższym czasie w kontekście zmian w prawie i działań administracji, to jakie jest Pani/Pana generalne nastawienie?

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • mam pozytywne nastawienie
 • mam negatywne nastawienie
 • nie wiem / trudno powiedzieć

Odblokowanie środków z KPO

Czy uważa Pan/Pan, że działania rządu doprowadzą do szybkiego uzyskania wszystkich środków przeznaczonych dla Polski z KPO?

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • zdecydowanie zgadzam się
 • raczej zgadzam się
 • raczej nie zgadzam się
 • zdecydowanie nie zgadzam się
 • nie mam zdania

Płaca minimalna

Na ile Pani/Pan zgadza się ze stwierdzeniem: wiem, że w 2024 r. nastąpią dwie znaczące podwyżki płacy minimalnej?

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • zdecydowanie zgadzam się
 • raczej zgadzam się
 • raczej nie zgadzam się
 • zdecydowanie nie zgadzam się
 • nie mam zdania

Przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej

Czy spodziewa się Pani/Pan, że rząd – zgodnie z zapowiedzią – przywróci zryczałtowaną składkę zdrowotną dla przedsiębiorców?

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • zdecydowanie tak
 • raczej tak
 • raczej nie
 • zdecydowanie nie
 • nie mam zdania

Problem z dostępem do pracowników

Czy spodziewa się Pan/Pani, że w 2024 r. problemy z dostępem do pracowników pogłębią się?

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • zdecydowanie tak
 • raczej tak
 • raczej nie
 • zdecydowanie nie
 • nie mam zdania

Działania rządu

Na ile Pan/Pani zgadza się ze stwierdzeniem: spodziewam się, że rząd i obecna koalicja będą skutecznie bronić praw przedsiębiorców?

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • zdecydowanie zgadzam się
 • raczej zgadzam się
 • raczej nie zgadzam się
 • zdecydowanie nie zgadzam się
 • nie mam zdania