Indeks Biznesu

Indeks Biznesu

Indeks Lewiatana to cykliczne badanie przeprowadzane wśród przedsiębiorców. Co kwartał pytamy małe, średnie i duże firmy o ocenę warunków prowadzenia biznesu oraz o postrzeganie otoczenia prawnego i działań administracji. Sprawdzamy także nastroje, pytamy o wyzwania i opinie o sytuacji gospodarczej. Zapraszam do zapoznania się z wynikami najnowszego badania.

MACIEJ WITUCKI
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Indeks Biznesu

Ocena warunków prowadzenia działalności

Proszę spojrzeć na swoje doświadczenia w prowadzeniu firmy w ostatnim półroczu. Jak generalnie, w stosunku do wcześniejszych okresów, ocenia Pan(i) warunki prowadzenia działalności w tym czasie. Szczególnie ze względu na otoczenie prawne i działania administracyjne:

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • nie widzę znaczącej zmiany
 • warunki poprawiły się
 • warunki pogorszyły się

Nastroje dotyczące prowadzenia dzialalności w kontekście biznesowym

Gdy myślą Państwo o prowadzeniu firmy w najbliższym czasie w kontekście biznesowym, to jakie jest Państwa generalne nastawienie?

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • mam pozytywne nastawienie
 • mam negatywne nastawienie
 • nie wiem / trudno powiedzieć

Nastroje dotyczące prowadzenia dzialalności w kontekście prawnym

Gdy myślą Państwo o prowadzeniu firmy w najbliższym czasie w kontekście zmian w prawie i działań administracji, to jakie jest Państwa generalne nastawienie?

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • mam pozytywne nastawienie
 • mam negatywne nastawienie
 • nie wiem / trudno powiedzieć

Największe wyzwania w prowadzeniu firmy - inflacja

Proszę określić, jakie będą największe wyzwania w prowadzeniu przez Pana/Panią firmy w 2023 r.: utrzymująca się inflacja lub jej wzrost

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • ten czynnik będzie miał niewielkie znaczenie
 • ten czynnik będzie znaczący, ale poradzimy sobie z nim
 • ten czynnik będzie miał duże znaczenie i może być dużą trudnością
 • ten czynnik będzie miał ogromne, krytyczne znaczenie, bardzo się go obawiam

Największe wyzwania w prowadzeniu firmy - kryzys

Proszę określić jakie będą największe wyzwania w prowadzeniu przez Pana/Panią firmy w 2023 r.: pogłębiający się kryzys i mniejsze wydatki konsumentów

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • ten czynnik będzie miał niewielkie znaczenie
 • ten czynnik będzie znaczący, ale poradzimy sobie z nim
 • ten czynnik będzie miał duże znaczenie i może być dużą trudnością
 • ten czynnik będzie miał ogromne, krytyczne znaczenie, bardzo się go obawiam

Największe wyzwania w prowadzeniu firmy – wojna na Ukrainie

Proszę określić, jakie będą największe wyzwania w prowadzeniu przez Pana/Panię firmy w 2023 r.: rozwijająca się wojna na Ukrainie

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • ten czynnik będzie miał niewielkie znaczenie
 • ten czynnik będzie znaczący, ale poradzimy sobie z nim
 • ten czynnik będzie miał duże znaczenie i może być dużą trudnością
 • ten czynnik będzie miał ogromne, krytyczne znaczenie, bardzo się go obawiam

Największe wyzwania w prowadzeniu firmy – zmiany w prawie

Proszę określić jakie będą największe wyzwania w prowadzeniu przez Pana/Panią firmy w 2023 r.: zmiany w prawie nakładające kolejne obowiązki

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • ten czynnik będzie miał niewielkie znaczenie
 • ten czynnik będzie znaczący, ale poradzimy sobie z nim
 • ten czynnik będzie miał duże znaczenie i może być dużą trudnością
 • ten czynnik będzie miał ogromne, krytyczne znaczenie, bardzo się go obawiam

Największe wyzwania w prowadzeniu firmy – nowe podatki

Proszę określić jakie będą największe wyzwania w prowadzeniu przez Pana/Panią firmy w 2023 r.: nowe opłaty, podatki i inne obciążenia finansowe

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • ten czynnik będzie miał niewielkie znaczenie
 • ten czynnik będzie znaczący, ale poradzimy sobie z nim
 • ten czynnik będzie miał duże znaczenie i może być dużą trudnością
 • ten czynnik będzie miał ogromne, krytyczne znaczenie, bardzo się go obawiam

Największe wyzwania w prowadzeniu firmy – wysokie ceny energii

Proszę określić, jakie będą największe wyzwania w prowadzeniu przez Pana/Panią firmy w 2023 r.: wysokie ceny energii (prądu i gazu)

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • ten czynnik będzie miał niewielkie znaczenie
 • ten czynnik będzie znaczący, ale poradzimy sobie z nim
 • ten czynnik będzie miał duże znaczenie i może być dużą trudnością
 • ten czynnik będzie miał ogromne, krytyczne znaczenie, bardzo się go obawiam

Największe wyzwania w prowadzeniu firmy – wzrost wynagrodzeń

Proszę określić, jakie będą największe wyzwania w prowadzeniu przez Pana/Panią firmy w 2023 r.: konieczność podnoszenia wynagrodzeń

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • ten czynnik będzie miał niewielkie znaczenie
 • ten czynnik będzie znaczący, ale poradzimy sobie z nim
 • ten czynnik będzie miał duże znaczenie i może być dużą trudnością
 • ten czynnik będzie miał ogromne, krytyczne znaczenie, bardzo się go obawiam

Największe wyzwania w prowadzeniu firmy – spadek inwestycji

Proszę określić, jakie będą największe wyzwania w prowadzeniu przez Pana/Panią firmy w 2023 r.: spadek inwestycji

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • ten czynnik będzie miał niewielkie znaczenie
 • ten czynnik będzie znaczący, ale poradzimy sobie z nim
 • ten czynnik będzie miał duże znaczenie i może być dużą trudnością
 • ten czynnik będzie miał ogromne, krytyczne znaczenie, bardzo się go obawiam

Interesy na Ukrainie

Czy Pana/Pani firma działała kiedykolwiek na Ukrainie?

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • tak
 • nie
 • nie wiem / trudno powiedzieć

Interesy na Ukrainie

Czy Pana/Pani firma dziś działa na Ukrainie?

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • tak
 • nie
 • nie wiem / trudno powiedzieć

Współpraca z firmami z Ukrainy

Czy Pana/Pani firma współpracuje z firmami z Ukrainy działającymi na terenie Polski?

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • tak
 • nie
 • nie wiem / trudno powiedzieć
Wpływ wojny na poziom obrotów

W jakim stopniu wojna wpłynęła na poziom obrotów w ramach tej współpracy?

Pytanie zostało zadane tylko tym firmom, które kiedyś działały lub obecnie działają na Ukrainie lub współpracują z firmami z Ukrainy działającymi na terenie Polski

Ukraińcy w polskich firmach

Czy Pana/Pani firma zatrudnia obecnie Ukraińców lub czy planuje to zrobić w najbliższej przyszłości?

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • tak, zatrudnia
 • nie, ale planuje zatrudnienie w ciągu najbliższych miesięcy
 • nie i nie planuje
 • nie wiem / trudno powiedzieć