Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej.

Konfederacja Lewiatan jest członkiem RDS i bierze aktywny udział w jej pracach jako reprezentatywna organizacja pracodawców. Listę naszych ekspertów zaangażowanych w prace Rady Dialogu Społecznego znajdziesz na podstronie Nasi przedstawiciele.

Rada Dialogu Społecznego działa w oparciu o ustawę z dnia 24 listopada 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, która weszła w życie z dniem 11 września 2015 r. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Przewodniczącego i członków Rady Dialogu Społecznego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników, strony pracodawców lub strony rządowej. Jego kadencja trwa 1 rok. Do jego obowiązków należy organizowanie prac Rady, w tym zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady i Prezydium Rady, reprezentowanie Rady w kontaktach zewnętrznych, kierowanie w imieniu Rady wniosków i zapytań do właściwych organów. Przewodniczący przedstawia corocznie Sejmowi RP i Senatowi RP sprawozdanie z działalności Rady.

Przewodniczącego i członków Rady Dialogu Społecznego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników, strony pracodawców lub strony rządowej. Jego kadencja trwa 1 rok. Do jego obowiązków należy organizowanie prac Rady, w tym zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady i Prezydium Rady, reprezentowanie Rady w kontaktach zewnętrznych, kierowanie w imieniu Rady wniosków i zapytań do właściwych organów. Przewodniczący przedstawia corocznie Sejmowi RP i Senatowi RP sprawozdanie z działalności Rady.

Więcej informacji: