Zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania merytorycznego ekspertyzy pt.: „Prognoza zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach w związku ze zmianami w gospodarce”

Termin składania ofert

2023-01-31

Opis

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne ekspertyzy pt.: „Prognoza zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach w związku ze zmianami w gospodarce”.

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania merytorycznego ekspertyzy pt.: „Wpływ procesów cyfryzacji na osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z terenów oddalonych od ośrodków miejskich. Możliwości w zakresie mechanizmów wsparcia wyrównywania szans na rynku pracy”

Termin składania ofert

2023-01-25

Opis

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne ekspertyzy pt.: „Wpływ procesów cyfryzacji na osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z terenów oddalonych od ośrodków miejskich. Możliwości w zakresie mechanizmów wsparcia wyrównywania szans na rynku pracy”.

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania merytorycznego ekspertyzy pt.: „Przechodzenie firm na pracę zdalną oraz jej skutki dla pracodawców i pracowników”

Termin składania ofert

2023-01-20

Opis

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne ekspertyzy pt.: „Przechodzenie firm na pracę zdalną oraz jej skutki dla pracodawców i pracowników”.

Zapytanie o cenę  dotyczące przeprowadzenia działań komunikacyjnych, upowszechniających projekt w okresie czerwiec – październik 2022.

Termin składania ofert

2022-06-06

Opis

Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie działań komunikacyjnych, upowszechniających projekt w okresie czerwiec – październik 2022. Dotyczy to projektu  „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców” finansowanego przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”; Project nr 2019/101979.

Zapytanie

Pobierz

Zapytanie ofertowe dotyczące modelu aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy

Termin składania ofert

2022-06-10

Opis

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Program aktywizacji polegający na świadczeniu usług aktywizacji zawodowej i pośrednictwa pracy na rzecz obywateli Ukrainy, przybyłych do Polski od 24 lutego 2022 r
  2. Opracowanie 2 raportów z opisem dobrych praktyk przedstawiających skuteczne metody i instrumenty wykorzystywane w procesie onboardingu obywateli Ukrainy w miejscu pracy
  3. Opracowanie sprawozdania z realizacji programu aktywizacji przygotowanego zgodnie z formularzem przekazanym przez Zamawiającego, który będzie stanowić załącznik do umowy, uwzględniającego weryfikację statusu uczestnika programu aktywizacji po 1 i po 2 miesiącach od doprowadzenia do zatrudnienia 40 osób.

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach Inicjatywy Nr FWD-H-4 pt. “Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej “FWD” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zapytanie

Pobierz

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania na reprezentatywnej próbie pracodawców i pracowników nr 12/2022/NORW

Termin składania ofert

2022-05-27

Opis

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania na reprezentatywnej próbie pracodawców i pracowników, dotyczącego szeroko pojętej problematyki dialogu społecznego obejmujące:
badanie na reprezentatywnej próbie pracodawców:

  • badanie na reprezentatywnej próbie pracowników
  • raport z obu badań w formie prezentacji Power Point
  • tabele zbiorcze i tabele danych jednostkowych

 

Załączniki

Pobierz

Zapytanie

Pobierz

Zapytanie ofertowe na opracowanie przeglądu regionalnych programów na lata 2021-2027 w ramach Funduszy Europejskich nr 13/2022/NORW

Termin składania ofert

2022-05-27

Opis

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przeglądu regionalnych programów na lata 2021-2027 w ramach Funduszy Europejskich.

Załączniki

Pobierz

Zapytanie

Pobierz

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi prowadzenia interaktywnej bazy wiedzy i współpracy w zakresie dialogu społecznego wraz z aktualizacją danych zawartych w bazie, organizacji pracy przedstawicieli dialogu społecznego w obszarze prac Komitetów Monitorujących (KM). nr 14/2022/NORW

Termin składania ofert

2022-05-27

Opis

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie interaktywnej bazy wiedzy i współpracy w zakresie dialogu społecznego wraz z aktualizacją danych zawartych w bazie, organizacja pracy przedstawicieli dialogu społecznego w obszarze prac Komitetów Monitorujących (KM).

Załączniki

Pobierz

Zapytanie

Pobierz