Stanowiska

Stanowiska

25 stycznia 2023

Szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – uwagi Lewiatana

Więcej
25 stycznia 2023

Oczyszczanie ścieków komunalnych – uwagi firm członkowskich Lewiatana

Więcej
20 stycznia 2023

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym – uwagi Lewiatana

Więcej
20 stycznia 2023

Ochrona konkurencji i konsumentów – stanowisko Lewiatana

Więcej
18 stycznia 2023

Prawo telekomunikacyjne – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Więcej
11 stycznia 2023

Zmiany w Kodeksie pracy – stanowisko Lewiatana

Więcej
10 stycznia 2023

Prawo komunikacji elektronicznej – stanowisko Lewiatana

Więcej
10 stycznia 2023

Zapobieganie kradzieży tożsamości – stanowisko Lewiatana

Więcej
10 stycznia 2023

Badania na obecność alkoholu w organizmie pracownika – uwagi Lewiatana

Więcej
10 stycznia 2023

Prawo Komunikacji Elektronicznej – stanowisko Związku Pracodawców Prywatnych Mediów

Więcej