Stanowiska

Stanowiska

24 maja 2023

Przyszłość sektora łączności elektronicznej i jego infrastruktury – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Więcej
24 maja 2023

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami – dalsze uwagi i postulaty Lewiatana

Więcej
24 maja 2023

Ustawa o aktywności zawodowej – uwagi Lewiatana

Więcej
24 maja 2023

Podejście do rozliczania przychodów z tytułu gwarancji pochodzenia w ramach kalkulacji odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny – stanowisko Lewiatana

Więcej
24 maja 2023

Pakiet zmian europejskiego prawa farmaceutycznego – stanowisko Lewiatana

Więcej
15 maja 2023

Ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców – uwagi Lewiatana

Więcej
15 maja 2023

Zmiany w ustawach Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe – stanowisko Lewiatana

Więcej
15 maja 2023

Świadectwa, dyplomy i inne druki – uwagi Lewiatana

Więcej
15 maja 2023

Konsumencka pożyczka lombardowa – stanowisko Lewiatana

Więcej
15 maja 2023

Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Więcej