Stanowiska

Stanowiska

12 czerwca 2024

Prawo autorskie i prawa pokrewne – stanowisko Lewiatana

Więcej
10 czerwca 2024

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2024-2026 – stanowisko Lewiatana

Więcej
6 czerwca 2024

Opodatkowanie wyrównawcze jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych – dodatkowe uwagi Lewiatana

Więcej
6 czerwca 2024

Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – stanowisko Lewiatana

Więcej
5 czerwca 2024

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – uwagi Lewiatana

Więcej
24 maja 2024

Krajowy system cyberbezpieczeństwa – uwagi Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Więcej
24 maja 2024

Opodatkowanie wyrównawcze jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych – uwagi Lewiatana

Więcej
24 maja 2024

Krajowy system cyberbezpieczeństwa – stanowisko Lewiatana

Więcej
23 maja 2024

Rozwiązania dla rynku energii elektrycznej – stanowisko Lewiatana

Więcej
23 maja 2024

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – uwagi Lewiatana

Więcej