Stanowiska

Stanowiska

14 stycznia 2022

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców paliw gazowych – stanowisko Lewiatana dot. projektu ustawy

Więcej
13 stycznia 2022

Przedłużenie terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy – uwagi Lewiatana do rozporządzenia

Więcej
16 grudnia 2021

Szczepienia w aptekach – stanowisko Lewiatana

Więcej
9 grudnia 2021

Subsydia zagraniczne – uwagi Lewiatana dotyczące projektu rozporządzenia

Więcej
2 grudnia 2021

Prawo geologiczne i górnicze – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

Więcej
24 listopada 2021

Zakłócenia powodowane przez zagraniczne subsydia – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

Więcej
24 listopada 2021

Zakłócenia powodowane przez zagraniczne subsydia – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

Więcej
24 listopada 2021

Taryfy i rozliczenia w obrocie energią elektryczną – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

Więcej
23 listopada 2021

Ustawa o obronie Ojczyzny – uwagi Lewiatana

Więcej
19 listopada 2021

Zapobieganie lichwie – uwagi Lewiatana dot. projektu nowelizacji ustawy

Więcej