Stanowiska

Stanowiska

20 maja 2022

Akt w sprawie sztucznej inteligencji – stanowisko Lewiatana do projektu sprawozdania Komisji IMCO oraz LIBE w Parlamencie Europejskim

Więcej
20 maja 2022

Prawo o ustroju sądów powszechnych – uwagi Lewiatana do projektu ustawy

Więcej
20 maja 2022

Stanowisko Polski w sprawie wniosku dot. rozporządzenia PE i RE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych – uwagi Lewiatana

Więcej
20 maja 2022

Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego – stanowisko Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

Więcej
20 maja 2022

Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych oraz o pomoc kredytobiorcom – uwagi Lewiatana do projektu ustawy

Więcej
19 maja 2022

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

Więcej
11 maja 2022

Rozporządzenie regulujące reklamę leków – stanowisko Lewiatana

Więcej
11 maja 2022

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa – stanowisko Lewiatana

Więcej
11 maja 2022

Ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju – uwagi Lewiatana

Więcej
11 maja 2022

Prawo własności przemysłowej – prośba o wydłużenie terminu konsultacji ustawy

Więcej