Stanowiska

Stanowiska

12 lipca 2024

Szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego – uwagi Lewiatana

Więcej
8 lipca 2024

Podatek rolny, podatki i opłaty lokalne, podatek leśny oraz opłata skarbowa – uwagi Lewiatana

Więcej
3 lipca 2024

Prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych oraz zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Więcej
1 lipca 2024

Bon energetyczny – stanowisko Lewiatana

Więcej
1 lipca 2024

Podatek akcyzowy – stanowisko Lewiatana

Więcej
28 czerwca 2024

Koncepcja standardów ESG – pismo Lewiatana

Więcej
27 czerwca 2024

Prawo o ruchu drogowym – stanowisko Lewiatana

Więcej
27 czerwca 2024

Opodatkowanie wyrównawcze jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych – uwagi i postulaty Lewiatana

Więcej
17 czerwca 2024

Prawo energetyczne – uwagi Lewiatana

Więcej
17 czerwca 2024

Wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – stanowisko Lewiatana

Więcej