Stanowiska

Stanowiska

4 sierpnia 2022

Aukcje na sprzedaż energii wytworzonej w instalacjach OZE – uwagi do projektu rozporządzenia

Więcej
3 sierpnia 2022

Zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym i Prawie upadłościowym – stanowisko Lewiatana

Więcej
29 lipca 2022

Uwagi Lewiatana do założeń ws. zgłaszania dochodów posiadaczy platform cyfrowych

Więcej
20 lipca 2022

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – dodatkowy postulat Lewiatana

Więcej
14 lipca 2022

Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę – stanowisko Lewiatana

Więcej
14 lipca 2022

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – uwagi Lewiatana

Więcej
13 lipca 2022

Zapasy paliw w przedsiębiorstwach energetycznych – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

Więcej
13 lipca 2022

Zmiana ustawy o prawach konsumenta – uwagi Lewiatana do projektu

Więcej
12 lipca 2022

Zmiany w ustawie o prawach konsumenta – apel Lewiatana i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Więcej
5 lipca 2022

Prawo własności przemysłowej – uwagi uzupełniające Lewiatana do projektu ustawy

Więcej