Stanowiska

Stanowiska

21 stycznia 2022

Rozporządzenie PE i RE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – uwagi Lewiatana

Więcej
21 stycznia 2022

Projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych – dodatkowe uwagi Lewiatana

Więcej
21 stycznia 2022

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych – stanowisko Lewiatana

Więcej
18 stycznia 2022

Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – uwagi Lewiatana

Więcej
14 stycznia 2022

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców paliw gazowych – stanowisko Lewiatana dot. projektu ustawy

Więcej
13 stycznia 2022

Przedłużenie terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy – uwagi Lewiatana do rozporządzenia

Więcej
16 grudnia 2021

Szczepienia w aptekach – stanowisko Lewiatana

Więcej
9 grudnia 2021

Subsydia zagraniczne – uwagi Lewiatana dotyczące projektu rozporządzenia

Więcej
2 grudnia 2021

Prawo geologiczne i górnicze – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

Więcej
24 listopada 2021

Zakłócenia powodowane przez zagraniczne subsydia – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

Więcej