Businesseurope

Lewiatan jako jedyna polska organizacja pracodawców jest członkiem BusinessEurope. BusinessEurope to Konfederacja Europejskiego Biznesu – stowarzyszenie przedsiębiorców i pracodawców z siedzibą w Brukseli założone w 1958 r.

Businesseurope Logo

Organizacja ma 40 członków z 34 krajów, wliczając w to kraje Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Podstawowe motywy i priorytety działania BusinessEurope pozostały niezmienione przez ponad czterdzieści lat i obejmują jednoczenie federacje przemysłowe, wzmacnianie solidarności między nimi; spełnianie roli rzecznika w stosunku do instytucji europejskich. BusinessEurope dąży do stałej współpracy z oficjalnymi instytucjami, studiuje bieżące problemy, i uzgadnia wspólne stanowiska zawsze na poziomie ogólnym, horyzontalnym. BusinessEurope nie był nigdy organizacją sektorową.

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w BusinessEurope

Rada Prezydentów BusinessEurope
Maciej Witucki
Wiceprzewodnicząca BusinessEurope
Henryka Bochniarz
Biuro Wykonawcze (Executive Office)
Grzegorz Baczewski
Stały przedstawiciel przy BusinessEurope
Kinga Grafa
Ekspert ds. UE w biurze w Brukseli
Adam Dorywalski
Economic and Financial Affairs Committee
Adrian Zwoliński
 • Grupa robocza VAT
  dr Aleksandra Musielak
  Kinga Grafa
 • Grupa robocza Regional Policy
  Kinga Grafa
  Andrzej Rudka
International Relations Committee
Kinga Grafa
 • United States
  dr Aleksandra Musielak
  Kinga Grafa
 • Brexit Task Force
  Kinga Grafa
  Andrzej Rudka
Industrial Affairs Committee
Dorota Zawadzka-Stępniak
 • Waste task force
  dr Aleksandra Musielak
  Kinga Grafa
 • Environment
  Marzena Chmielewska
  Dorota Zawadzka-Stępniak
 • Research & technological innovation
  Dorota Zawadzka-Stępniak
  Adam Dorywalski
  Marzena Chmielewska
 • Energy and climate
  Dorota Zawadzka-Stępniak
  Paweł Wideł (ZMiAP)
 • Low-emission mobility
  Dorota Zawadzka-Stępniak
  Paweł Wideł (ZMiAP)
Social Affairs Committee
Robert Lisicki, dr Andrzej Rudka
Robert Lisicki
 • Industrial Relations
  Robert Lisicki, dr Andrzej Rudka
 • Employment
  Robert Lisicki
 • Education and training
  Robert Lisicki
 • Migration and Mobility
  Robert Lisicki
 • Social Protection
  Robert Lisicki
Social Dialogue Committee
dr Andrzej Rudka
Legal Affairs Committee
Krzysztof Kajda
 • Consumer/Marketing
  dr Aleksandra Musielak
 • Copyright
  dr Aleksandra Musielak
 • Patents
  Grzegorz Rychwalski (PZPPF)
Internal Market Committee
dr Aleksandra Musielak
 • Free Movement of Goods
  dr Aleksandra Musielak
 • Free Movement of Services
  dr Aleksandra Musielak
  Wojciech Hartung (DZP)
 • Public contracts
  Elżbieta Radzka-Ferenc (M&CC)
  dr Aleksandra Musielak
  Artur Kalisiak (TLP)
 • Research & technological innovation
  Dorota Zawadzka-Stępniak
  Adam Dorywalski
  Marzena Chmielewska
 • Transport
  Adam Dorywalski
  dr Aleksandra Musielak
 • Digital economy task force
  Elżbieta Dziuba
 • Better regulation
  dr Aleksandra Musielak
  dr Andrzej Rudka