Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan

Sąd Arbitrażowy

Sąd ma ogromne doświadczenie, istnienie już bowiem od niemal 15 lat. W tym czasie rozstrzygnął setki spraw. Dysponuje gronem znakomitych arbitrów, których lista i dorobek są dostępne dla każdego zainteresowanego. Sąd pracuje w oparciu o najnowocześniejszy Regulamin postępowania w Polsce, daje możliwość orzekania na podstawie prawa obcego oraz prowadzenia postępowania w obcych językach. Rozprawy odbywają się w większości online, w oparciu o sprawdzone zaplecze techniczne. Sąd posiada także szczegółową regulację, dotyczącą prowadzenia sporów korporacyjnych.

Jakie korzyści daje skierowanie sprawy do arbitrażu, a nie do sądu powszechnego?

 • strony sporu same wybierają arbitrów, którzy rozstrzygną ich sprawę,
 • arbitrzy są najlepszymi fachowcami w swojej dziedzinie, to prawnicy z szeroką praktyką i dużym dorobkiem,
 • rozstrzygnięcie zapada w ciągu 3 lub 6 miesięcy (zależnie od wybranego przez strony trybu postępowania), a termin ten może zostać wydłużony tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 • postępowanie jest w pełni poufne,
 • wyrok uzyskany w arbitrażu i opatrzony przez sąd powszechny klauzulą wykonalności, podlega egzekucji komorniczej (jeżeli dłużnik nie wykonuje go dobrowolnie),
 • rozprawy mogą być prowadzone w trybie online,
 • terminy posiedzeń są wcześniej uzgadniane ze stronami,
  aby były dla każdego dogodne,
 • koszty postępowania można oszacować przy pomocy wygodnego kalkulatora online,
 • wyrok jest wykonalny w 148 krajach

7 kroków arbitrażu

0
Zawarcie klauzuli w umowie
1
Pozew i wybór arbitra
2
Opłaty arbitrażowe
3
Odpowiedź na pozew i wybór pozostałych arbitrów
4
Rozprawa
5
Wyrok
6
Egzekucja wyroku

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami lub odwiedź stronę Sądu www.sadarbitrazowy.org.pl

Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz
dyrektorka Sądu Arbitrażowego
przy Konfederacji Lewiatan

asiedlecka@lewiatan.org
tel. 22 55 99 970

mec. Marcin Asłanowicz
prezes Sądu Arbitrażowego
przy Konfederacji Lewiatan

maslanowicz@lewiatan.org