Rada Główna

Członkowie Rady Głównej

Henryka Bochniarz

Przewodnicząca Rady Głównej

Adam Ambrozik

Związek Pracodawców Firm Produkcyjnych

Piotr Baran

Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan

Zbigniew Canowiecki

Pracodawcy Pomorza

Mariusz Golec

Wielton S.A.

Patrycja Gołos

UPC Polska Sp. z o.o.

Katarzyna Górecka

Echo Investment Spółka Akcyjna

Mirosław Hiszpański

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

Bartosz Hojka

Związek Pracodawców Prywatnych Mediów

Dariusz Jadczyk

Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie

Dariusz Jodłowski

Pracodawcy Lubelszczyzny "Lewiatan"

Anna Karaszewska

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza Lewiatan

Krzysztof Kopeć

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Jadwiga Koralewicz-Zębik

Polska Unia Edukacyjna

Anna Kornacka

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Wojciech Kostrzewa

Związek Pracodawców Instytucji Finansowych

Tomasz Kozłowski

Podlaski Związek Pracodawców

Andrzej Krzemiński

Związek Polskiego Leasingu

Marek Kulczycki

Związek Pracodawców Instytucji Finansowych

Mirosław Luboń

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej

Anna Lubowska

Federacja Związków Komunikacji Marketingowej

Mariusz Łozowski

Związek Pracodawców Branży Infrastruktury

Ewa Łabno-Falęcka

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Wojciech Niewierko

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

Marcin Piskorski

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET

Anna Podniesińska

Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług

Artur Rozmus

Podkarpacki Związek Pracodawców Lewiatan

Sławomir S. Sikora

Związek Pracodawców Instytucji Finansowych

Beata Sobczak

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan

Katarzyna Starmach

British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

Wanda Stypułowska

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

Marek Szydłowski

Integer.pl S.A.

Maciej Wroński

Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska"

Artur Kazienko

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług

Tomasz Ignaczak

Kruk S.A.

Henryk Kwapisz

Saint-Gobain Innovative Materials Polska