Rada regionów

Rada Regionów została powołana w 2013 r.

Podstawowymi celami Rady są:

1
Wzmocnienie związków regionalnych należących do Lewiatana poprzez stworzenie ram optymalnej ich współpracy pomiędzy sobą, a także z organami, dyrektorem generalnym i biurem Konfederacji
2
Wzmocnienie pozycji i znaczenia związków regionalnych w województwach
3
Zapewnienie reprezentowanym pracodawcom, w szczególności z sektora MŚP, lepszego wpływu na regulacje gospodarcze oraz politykę gospodarczą władz krajowych i lokalnych
4
Poprawa społecznego wizerunku pracodawców

Regulamin Rady Regionów

Zobacz Regulamin Rady Regionów

 

Skład Rady Regionów

Radę Regionów tworzą prezesi związków regionalnych będących
organizacjami członkowskimi Lewiatana.

W skład Prezydium Rady Regionów wchodzą:

Przewodniczący
Artur Mazurkiewicz - Dolnośląscy Pracodawcy
Wiceprzewodniczący
Michał Okińczyc - Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan
Prezydium
Marek Banasik - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Mirosław Hiszpański - Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych
Jerzy Jerkiewicz - Pracodawcy Pomorza
Jarosław Nieradka - Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Marek Zychla - Śląski Związek Pracodawców Prywatnych
0

organizacje regionalne
należą do Lewiatana

Zobacz wykaz organizacji regionalnych zrzeszonych w Konfederacji
Organizacje regionalne posiadają kilkuset przedstawicieli w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego, rada zatrudnienia, komitetach monitorujących itd.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.radaregionow.pl