Indeks Biznesu

Indeks Biznesu

Wyzwanie ostatnich czterech miesięcy pracodawcy zdali z wyróżnieniem. Pomimo ogromnych obaw, które wyrażali w naszych badaniach realizowanych podczas pandemii, wciąż starają się z optymizmem patrzeć w przyszłość. To co jednak zawiodło to dialog rządu ze środowiskiem biznesu i działania informacyjne rządu. Ponad trzy czwarte przedsiębiorców skarży się na brak dialogu i uważa, że strategia wspierania gospodarki w najbliższych kilkunastu miesiącach jest niejasna, a oni zostaną sami ze swoimi problemami.

MACIEJ WITUCKI
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Indeks Biznesu

Ocena warunków prowadzenia działalności

Jak w stosunku do wcześniejszych okresów, oceniają Państwo warunki prowadzenia działalności, szczególnie ze względu na otoczenie regulacyjne i administracyjne?

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • nie widzę znaczącej zmiany
 • warunki poprawiły się
 • warunki pogorszyły się

Nastroje dotyczące prowadzenia dzialalności w kontekście biznesowym

Gdy myślą Państwo o prowadzeniu firmy w 2021 r. w kontekście biznesowym, to jakie jest Państwa generalne nastawienie?

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • mam pozytywne nastawienie
 • mam negatywne nastawienie
 • nie weim / trudno powiedzieć

Nastroje dotyczące prowadzenia dzialalności w kontekście prawnym

Gdy myślą Państwo o prowadzeniu firmy w 2021 r. w kontekście zmian w prawie i działań administracji, to jakie jest Państwa generalne nastawienie?

 • N = 150
 • N = 100
 • N = 50
wielkość firm
 • mam pozytywne nastawienie
 • mam negatywne nastawienie
 • nie weim / trudno powiedzieć

Przeszło jedna czwarta

(29%) badanych firm jest członkami jakiejś organizacji zrzeszającej przedsiębiorców. W małych firmach jest to 23%, w firmach średnich 43%, a w firmach dużych 48%. W większości nie są to jednak organizacje pracodawców w znaczeniu ustawowym.

ogółem
(N=300)
ogółem
(N=300)

Zdecydowana większość przedsiębiorców

(85%) nie jest świadoma faktu, że uprawnienia organizacji pracodawców są większe od uprawnień izb lub stowarzyszeń. Nawet wśród dużych firm różnicy tej nie zna aż 78% z nich, chociaż są to podmioty najliczniej reprezentowane w organizacjach biznesowych.

Tylko jedna trzecia

(35%) przedsiębiorców zgadza się z tezą, że członkostwo w organizacjach pracodawców powinno być dofinansowywane przez państwo. Przeciwnego zdania jest większość badanych (56%). Na rozkład opinii nie ma znaczącego wpływu wielkość firmy.

ogółem
(N=300)

Wśród cech

jakie musi posiadać organizacja pracodawców, aby badany przedsiębiorca się do niej zapisał, najczęściej wskazywano: profesjonalizm, eksperckość, skuteczność i apolityczność. Duże firmy częściej mówią też o potrzebie udziału w organizacji międzynarodowej.

Wśród głównych zadań

organizacji pracodawców, firmy średnie i duże wskazywały wpływ na kształt prawa. Dla firm małych jest to zadanie ważne, ale na pierwszej pozycji wskazały one ułatwianie kontaktów biznesowych. O reprezentacji w sporach z administracją najczęściej mówiły firmy średnie.

Raporty

Tu wkrótce pojawią się raporty z ostatnich lat

Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę? Zapraszamy do kontaktu!

Kuba Giedrojć
Koordynator badania

22 55 99 903
kgiedrojc@lewiatan.org