Stanowiska

Stanowiska

3 listopada 2022

Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi – uwagi Lewiatana

Więcej
3 listopada 2022

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – uwagi Lewiatana

Więcej
3 listopada 2022

Projekt ustawy o aktywności zawodowej – uwagi Lewiatana

Więcej
26 października 2022

Prawo energetyczne i odnawialne źródła energii – dodatkowe stanowisko Lewiatana

Więcej
26 października 2022

Ograniczenie wysokości cen energii – stanowisko Lewiatana

Więcej
26 października 2022

Krajowy system cyberbezpieczeństwa – stanowisko Lewiatana

Więcej
26 października 2022

Data Act – uwagi Lewiatana

Więcej
26 października 2022

Prawa konsumenta – uwagi i propozycje Lewiatana

Więcej
21 października 2022

Ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej – stanowisko Lewiatana

Więcej
21 października 2022

Cyber Resislience Act – stanowisko Lewiatana

Więcej