Stanowiska

Stanowiska

17 czerwca 2024

Wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – stanowisko Lewiatana

Więcej
12 czerwca 2024

Prawo autorskie i prawa pokrewne – stanowisko Lewiatana

Więcej
10 czerwca 2024

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2024-2026 – stanowisko Lewiatana

Więcej
10 czerwca 2024

Wspólne stanowisko ws. transformacji polskiej energetyki

Więcej
7 czerwca 2024

Parametry aukcji głównej dla roku dostaw 2029 oraz parametry aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2026 – uwaga Lewiatana

Więcej
6 czerwca 2024

Podmioty obsługujące kredyty oraz nabywcy kredytów – stanowisko Lewiatana

Więcej
6 czerwca 2024

Opodatkowanie wyrównawcze jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych – dodatkowe uwagi Lewiatana

Więcej
6 czerwca 2024

Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – stanowisko Lewiatana

Więcej
5 czerwca 2024

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – uwagi Lewiatana

Więcej
24 maja 2024

Krajowy system cyberbezpieczeństwa – uwagi Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Więcej