Stanowiska

Stanowiska

24 listopada 2021

Zasady dot. taryf i rozliczeń w obrocie energią elektryczną – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

Więcej
23 listopada 2021

Ustawa o obronie Ojczyzny – uwagi Lewiatana

Więcej
19 listopada 2021

Zapobieganie lichwie – uwagi Lewiatana dot. projektu nowelizacji ustawy

Więcej
17 listopada 2021

Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

Więcej
17 listopada 2021

Ustawa o cudzoziemcach – uwagi Lewiatana dot. projektu nowelizacji

Więcej
15 listopada 2021

Projekt rozporządzenia ws. przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Więcej
15 listopada 2021

Opinia nt. projektu rozporządzenia dotyczącego dotacji na finansowanie studiów doktoranckich

Więcej
13 listopada 2021

Opinia ws. udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Więcej
10 listopada 2021

Akt ws. danych, ochrona prawna baz danych – uwagi Lewiatana

Więcej
10 listopada 2021

General Product Safety Directive – remarks of the Polish Confederation Lewiatan

Więcej