Stanowiska

Stanowiska

10 listopada 2021

Krajowy system cyberbezpieczeństwa – uwagi Lewiatana do nowelizacji ustawy

Więcej
7 listopada 2021

Uwagi do Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji

Więcej
7 listopada 2021

Propozycja Konfederacji Lewiatan wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji listów ochronnych

Więcej
4 listopada 2021

Uwagi do projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Więcej
4 listopada 2021

Stanowisko do zmian w ustawach o Kodeksie pracy, Prawie bankowym i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

Więcej
4 listopada 2021

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Więcej
2 listopada 2021

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu prawa pocztowego

Więcej
27 października 2021

Uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej

Więcej
26 października 2021

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych

Więcej
22 października 2021

GOTOWI na 55 „FIT for 55” – stanowisko horyzontalne Konfederacji Lewiatan

Więcej