Stanowiska

Stanowiska

7 lipca 2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie Modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) – założenia do nowego systemu ROP w Polsce

Więcej
7 lipca 2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do prezydenckiego projektu ustawy o Funduszu Medycznym

Więcej
7 lipca 2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedłożonego 28 maja 2020.

Więcej
6 lipca 2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 388)

Więcej
29 czerwca 2020

Pismo dot. pracy zdalnej

Więcej
19 czerwca 2020

Uwagi w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Więcej
16 czerwca 2020

Pismo do Premiera Morawieckiego – neutralność klimatyczna

Więcej
10 czerwca 2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Więcej
9 czerwca 2020

Apel o zmianę artykułu 77a ustawy Prawo farmaceutyczne.

Więcej
8 czerwca 2020

Pismo w spr. wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

Więcej