15 postulatów dotyczących ochrony zdrowia
15 grudnia 2023

15 postulatów dotyczących ochrony zdrowia

Zwiększenie finansowania ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności wydatkowanych środków, urealnienie wyceny świadczeń, stworzenie krajowej strategii profilaktyki zdrowotnej, równe traktowanie prywatnych i publicznych podmiotów, zwiększenie dostępu do terapii biologicznych, zapobieganie brakom leków w aptekach, czy wzmocnienie roli aptek w systemie ochrony zdrowia – to niektóre z 15 postulatów skierowanych do nowego rządu przez Konfederację Lewiatan.

Szczegółowe omówienie postulatów w załączniku

– Struktura wiekowa społeczeństwa, rosnące potrzeby zdrowotne pacjentów oraz nieuchronny wzrost kosztów nowoczesnych technologii medycznych stosowanych w diagnostyce i leczeniu nie pozostawiają złudzeń. Dalsze funkcjonowanie ochrony zdrowia wymaga znacznego zwiększenia udziału w PKB. Istotnym jest aby parametry procentowego udziału w PKB planowano w relacji do aktualnej sytuacji finansowej państwa. Zwiększenie finansowania ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności wydatkowanych środków to tylko jeden z naszych postulatów skierowanych do nowego rządu. Przekazaliśmy również propozycje odnoszące się m.in. do wyceny świadczeń, funkcjonowania aptek, czy przyszłości przemysłu farmaceutycznego – mówi Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży Life Sciences  Lewiatana.

Postulaty Lewiatana dotyczące ochrony zdrowia

 1. Zwiększenie finansowania ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności wydatkowanych środków
 2. Urealnienie wyceny świadczeń
 3. Stworzenie krajowej strategii profilaktyki zdrowotnej
 4. Równe traktowanie prywatnych i publicznych podmiotów
 5. Uwzględnienie kwestii doświadczeń pacjenta w dalszych pracach nad jakością w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwem pacjenta
 6. Wdrażanie zapisów znowelizowanej ustawy refundacyjnej
 7. Zwiększenie dostępu do terapii biologicznych
 8. Zapobieganie brakom leków w aptekach
 9. Unijny Pakiet farmaceutyczny i poszerzenie dostępności leków
 10. Podjęcie działań na rzecz produkcji w Polsce głównych składników leków, gwarantujące bezpieczeństwo i strategiczną autonomię
 11. Wzmocnienie roli aptek w systemie ochrony zdrowia
 12. Przywrócenie praworządności na rynku aptecznym
 13. Udział pracodawców w dyskusjach nad planem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
 14. Polityka wyrobowa – rozpoczęcie debaty na wzór polityki lekowej państwa
 15. Cyfrowe udostępnianie informacji o przebytych badaniach medycznych i psychologicznych wymaganych prawem do wykonywania pracy

 Konfederacja Lewiatan

Pobierz postulaty Lewiatana dotyczące ochrony zdrowia