Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi – uwagi Lewiatana
03 listopada 2022

Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 18 października 2022 r., znak sprawy DAG7.8100.1.2022, o konsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/434/211/ASW/2022

Pobierz