28 laureatów konkursu Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2020
29 kwietnia 2020

28 laureatów konkursu Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2020

W dwunastej edycji badań Great Place To Work® w Polsce uczestniczyło 111 firm. 28 spośród nich zakwalifikowało się na listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2020. Pierwsze miejsca w 3 kategoriach konkursowych zajęli: SC Johnson (firmy małe), Kongsberg Maritime Poland (firmy średnie) oraz Cisco Poland (firmy duże). Tegoroczne ogłoszenie wyników konkursu odbyło się zgodnie z planem, 16 kwietnia 2020, ale tradycyjna Gala, jaka zazwyczaj towarzyszyła temu wydarzeniu, w nowej odsłonie została przeniesiona do internetu i była transmitowana online.

„80% pracowników firm, będących laureatami tegorocznego konkursu potwierdza, że pracują w świetnych miejscach pracy. W przypadku średniej krajowej ten odsetek wynosi zaledwie 48%. To doskonale pokazuje dystans dzielący te dwie rzeczywistości, ale i ogrom pracy, jaki laureaci wkładają w tworzenie miejsc pracy, w których wyróżnikiem jest partnerstwo, równe traktowanie i autentyczna troska o pracownika” – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place To Work® w Polsce.

Wzorem roku ubiegłego laureaci konkursu zostali wyłonieni spośród firm, które na wcześniejszym etapie uzyskały certyfikat Great Place To Work®. Aby przekroczyć próg certyfikacyjny firma musi uzyskać pozytywną ocenę od swoich pracowników, wyrażoną w anonimowej ankiecie Trust Index©: odsetek pozytywnych odpowiedzi musi wynosić co najmniej 65%. Jednak, aby zakwalifikować się na Listę, ten wskaźnik musi być jeszcze wyższy.

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2020 

Na liście Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2020 pojawiło się 8 firm debiutujących w tym rankingu. Większość stanowią jednak wielokrotni laureaci – firmy, które nie ustają w staraniach, aby zasłużyć w oczach pracowników na miano świetnego miejsca pracy. I właśnie w dowód uznania dla nich Great Place To Work® wprowadził w tym roku nowe wyróżnienie. Legendy to nagroda dla firm, które co najmniej piąty raz z rzędu brały udział w badaniu Great Place To Work®, przystąpiły do konkursu i znalazły się w gronie jego laureatów. W tym roku tym wyjątkowym wyróżnieniem uhonorowane zostały 3 firmy: Cisco Poland, Objectivity oraz Sii Polska.

Po raz drugi w historii konkursu ogłoszona została także lista 10 Najlepszych Miejsc Pracy dla Milenialsów. Laureaci tego rankingu wybierani są z grona firm wyróżnionych w głównym konkursie. To pracodawcy szczególnie doceniani przez pokolenie Y, czyli osoby urodzone po 1980 roku. W tym roku liderem tego rankingu został Kongsberg Maritime Poland, firma ze Szczecina, która projektuje zaawansowane systemy automatyki okrętowej, a także tworzy specjalistyczne oprogramowanie produktowe.

Najlepsze Miejsca Pracy dla Milenialsów 2020 

„Milenialsi w ciągu najbliższych kilku lat będą stanowić 75% pracowników i choćby przez ten fakt są dla pracodawców ważni. Ich wpływ na rynek pracy będzie coraz bardziej zauważalny: dobrze wykształceni, kreatywni, otwarci na różnorodność wraz z sobą wnoszą do organizacji wyznawane wartości. W pracy szukają możliwości rozwoju, jasnych i przejrzystych reguł oraz partnerstwa. To dlatego świetne miejsce pracy dla milenialsów jest świetnym miejscem pracy dla wszystkich” – mówi Marzena Winczo-Gasik, szef zespołu Culture Audit© w Great Place To Work® w Polsce.

Na zakończenie uroczystości Global Compact Network Poland przyznał kolejnym 10 laureatom tytuł Rzecznika Standardu Etyki. Tym samym, wraz z 38 laureatami konkursu już wyróżnionymi tym tytułem w poprzednich latach, tegoroczni Rzecznicy Standardu Etyki dołączyli do grona firm spełniających Standardy Programu Etycznego, dokumentu opracowanego w 2015 r. przez Global Compact Network Poland w oparciu o wytyczne ONZ.

Partnerami strategicznymi konkursu Great Place to Work® w Polsce są Konfederacja Lewiatan i Global Compact Network Poland. Patronat honorowy sprawują: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Humanites, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Partnerem uroczystości ogłoszenia wyników konkursu jest JLL, wiodąca firma doradcza, która świadczy kompleksowe usługi na rynku nieruchomości dla klientów w ponad 80 krajach.

Więcej informacji o tegorocznych laureatach na stronie www.greatplacetowwork.pl

– – –
Great Place to Work® w Polsce jest partnerem Great Place To Work® Institute Inc., globalnej firmy badawczej, doradczej i szkoleniowej, która wspiera firmy na całym świecie w rozwijaniu nowoczesnej kultury miejsca pracy. Konkurs na Najlepsze Miejsca Pracy jest prowadzony w oparciu o obiektywną metodologię, która od wielu lat stanowi światowy standard. O miejscu na Liście decyduje łączna ocena dwóch aspektów: audytu kultury organizacyjnej i praktyk HR (Culture Audit©), który stanowi 1/3 oceny oraz wyniku ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania w firmie, Trust Index©), z którego pochodzi aż 2/3 finalnej oceny. Oznacza to, że o tym czy firma znajdzie się wśród Najlepszych Miejsc Pracy decydują przede wszystkim pracownicy. Tytuł najlepszego Miejsca Pracy przyznawany jest w 3 kategoriach: firmy małe, zatrudniające do 50 pracowników, firmy średnie, z zatrudnieniem poniżej 500 osób, i firmy duże, zatrudniające powyżej 500 osób.

 

Konfederacja Lewiatan