Pracodawcy apelują o odbiurokratyzowanie rejestrów Urzędu Patentowego
21 września 2020

Pracodawcy apelują o odbiurokratyzowanie rejestrów Urzędu Patentowego

• Konfederacja Lewiatan proponuje stworzenie jednego formularza/wniosku o zmianę danych w rejestrach prowadzonych przez Urząd Patentowy.
• Dzięki temu możliwa będzie równoczesna aktualizacja danych właściciela wszystkich dóbr niematerialnych, przy wprowadzeniu jednej opłaty urzędowej obejmującej kwotę stanowiącą iloczyn liczby praw własności intelektualnej i wysokości obligatoryjnej opłaty urzędowej wynoszącej 70 zł.

Obowiązki te wynikają z ustawy Prawo własności przemysłowej.

Obecnie jest wymóg złożenia do Urzędu Patentowego wniosku o zmianę danych właściciela konkretnego dobra niematerialnego oddzielnie dla każdego z nich. Dodatkowo, za konieczne przyjęto dołączenie dowodu uiszczenia opłaty urzędowej jednorazowo w przypadku każdego z praw własności intelektualnej.

– Mechanizm ten jest uciążliwy, przede wszystkim dla dużych podmiotów gospodarczych, które niejednokrotnie zmuszone są do częstych aktualizacji danych właściciela praw własności intelektualnej, co skutkuje multiplikacją wymaganych wniosków oraz załączników – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan proponuje, bazując na praktykach Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), stworzenie jednego formularza/wniosku o zmianę danych w rejestrze, w którym możliwe byłoby wpisanie listy konkretnych dóbr niematerialnych (znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów na wynalazki).

Byłaby też możliwość wniesienia jednej opłaty urzędowej w wysokości iloczynu określonego prawa własności przemysłowej i kwoty opłaty urzędowej (prawo IP x opłata 70 zł).

– Dzięki temu wystarczający będzie jeden wniosek dla wielu spraw, który jednocześnie można podpiąć pod elektroniczne systemy Urzędu Patentowego przy każdej sprawie – dodaje Elżbieta Dziuba.

Konfederacja Lewiatan