52% MŚP planuje bardziej korzystać z nowych technologii
24 marca 2021

52% MŚP planuje bardziej korzystać z nowych technologii

52% polskich małych i średnich przedsiębiorstw planuje po zakończeniu pandemii jeszcze bardziej korzystać z narzędzi cyfrowych. W Europie odsetek ten wynosi 50 proc.

Pandemia Covid-19 bardzo przyspieszyła cyfrową transformację polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Masowe przejście na pracę zdalną tylko zmobilizowało właścicieli firm do technologicznej rewolucji.

– 82% polskich MŚP zwiększyło wykorzystanie narzędzi cyfrowych podczas pandemii, w porównaniu z 80% w całej Europie. 66% MŚP w naszym kraju czuło się komfortowo z nowymi technologiami już przed pandemią, w Europie odsetek firm wynosił 61% – takie najnowsze dane przedstawił Maksim Belitski, profesor nadzwyczajny, wykładowca przedsiębiorczości i innowacji na Uniwersytecie w Reading, który był gościem specjalnym konferencji „Wpływ aktu o rynkach cyfrowych na gospodarkę cyfrową w Europie i wsparcie MŚP”, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

W Polsce mamy też ponadprzeciętną liczbę zaawansowanych technologicznie MŚP, o 5% więcej w stosunku do średniej w Europie. Większość firm uważa, że nie ma powrotu do tego, co było w przeszłości. Pandemia zlikwidowała wiele barier, które wcześniej spowalniały cyfryzację procesów biznesowych.

31% naszych MŚP nie ma jednak pewności co do zwrotu z inwestycji w narzędzia cyfrowe. Ten pogląd podziela 30% firm w całej Europie.

Uczestnicząca w konferencji Lucilla Sioli dyrektorka ds. Sztucznej Inteligencji i Przemysłu Cyfrowego w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT), w Komisji Europejskiej podkreśliła, że Covid-19 pokazał, że musimy przyspieszyć transformację cyfrową, a Europa musi wykazać się większym cyfrowym przywództwem. Łączność cyfrowa i technologie cyfrowe stały się ważniejsze niż kiedykolwiek dla utrzymania życia gospodarczego i społecznego.

– Zasoby dostępne w ramach Wieloletnich Ram Finansowych i NextGenerationEU są znaczne, ale teraz musimy się upewnić, że są dobrze skoordynowane w kluczowych obszarach związanych ze strategiczną autonomią UE i celami określonymi w dekadzie cyfrowej, aby zmobilizować jak najwięcej dodatkowych inwestycji – dodała.

 

Konfederacja Lewiatan