7 propozycji, które ułatwią firmom sprawozdawczość podatkową
16 marca 2021

7 propozycji, które ułatwią firmom sprawozdawczość podatkową

• Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje kolejny pakiet ułatwień i usprawnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Redukcja obowiązków sprawozdawczych dotyczących podatków znacznie ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorstw.
• Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. przekazywanie informacji PIT-11 do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika, zmianę procedury sprawdzania zasadności zwrotu VAT, czy ograniczenie liczby informacji w deklaracjach podatkowych.

Przedsiębiorcy od dawna uskarżają się na nadmierną restrykcyjność obowiązków sprawozdawczych i domagają się zmniejszenia częstotliwości przedkładanych danych, informacji czy dublujących się sprawozdań. Wskazują na uchylenie obowiązków, które wynikają z przepisów nieprzystających do obecnych uwarunkowań, w tym wywodzących się np. ze zmienionych aktów prawnych.

– Firmy coraz częściej odbierają politykę podatkową jako utrudnianie działalności. Dotyczy to zwłaszcza wymagań sprawozdawczych wobec podatników, które zaburzają funkcjonowanie firm i pochłaniają sporo czasu – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Propozycje Konfederacji Lewiatan

Weryfikacja sprawdzania zasadności zwrotu VAT
Sprawdzanie zasadności zwrotu VAT odbywa się w ramach czynności sprawdzających. Z informacji przedsiębiorców wynika, że urzędnicy nadużywają tego przepisu wymagając od firm przedstawienia wyjaśnień, dokumentów, a nawet korespondencji mailowej z kontrahentami. Takie „czynności sprawdzające” w dużym stopniu zaburzają funkcjonowanie firmy, angażując wiele czasu na korespondencję z urzędem.

Ograniczenie w deklaracjach podatkowych liczby pól z danymi podatników do nazwy i numeru identyfikacyjnego
Dane z polami adresowymi takimi jak powiat, gmina, kod pocztowy nie wydają się konieczne dla administracji skarbowej, w dobie przesyłanych elektronicznie i automatycznie przetwarzanych deklaracji. System administracji skarbowej zapewne w ogóle nie potrzebuje tych danych do identyfikacji deklaracji/podatnika i alokacji do odpowiednich baz.

Wysyłanie informacji PIT-11 do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika/podmiotu wysyłającego a nie podatnika
Konieczność identyfikacji urzędu skarbowego dla podatników, przy wysyłaniu informacji dotyczących np. przychodów z innych źródeł, jest kłopotliwa. Często się okazuje, że pracownicy nie aktualizują danych swoich urzędów skarbowych. Zmiana pozwoli przedsiębiorcom zaoszczędzić czas poświęcany na wypełnianie obowiązków podatkowych.

Zmiany w zasadach zamieszczania podatników na Białej Liście i wskazywania rachunków bankowych w zgłoszeniach NIP-8/NIP-2
Aktualnie rachunek rozliczeniowy podatnika VAT pojawia się na Białej Liście w sytuacji, gdy bank zgłosi jego rachunek do systemu STIR, a podatnik zgłosi równolegle ten rachunek w zgłoszeniu NIP-8 lub NIP-2. Postulujemy zamieszczanie rachunków tylko w oparciu o dane przekazywane przez banki w ramach systemu STIR. W NIP-8 lub NIP-2 zgłaszane byłyby tylko rachunki otwierane w bankach zagranicznych nie objętych systemem raportowania do STIR.

Likwidacja obowiązku wysyłania informacji IFT-2R do nierezydentów
Nierezydenci w zdecydowanej większości nie potrzebują informacji IFT-2R, ponieważ kwoty przychodów wynikają z wystawianych przez nich faktur, zawieranych umów, wpływów na ich rachunki – te dokumenty są podstawą księgowań przychodów. Kwoty potrącanych u źródła podatków są również im znane.

Likwidacja informacji CIT-7
Informacja CIT-7 obejmuje dane o dywidendach oraz innych przychodach z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych na rzecz krajowych osób prawnych i potrąconym podatku. Wprowadzona została w okresie, gdy podatnikom CIT przysługiwało prawo do odliczenia potrąconego podatku od należnego CIT (metoda kredytu podatkowego). Od wielu lat odliczenie nie przysługuje przez co informacja jest zbędna.

Likwidacja obowiązku wykazywania transakcji z podmiotami powiązanymi (nierezydentami) w informacji ORD-U
Informacje te są wykazywane w IFT-2R a także po części w TPR-C (jedna i ta sama transakcja może być zaraportowana w tych trzech informacjach wysyłanych do władz skarbowych).

Konfederacja Lewiatan