Przedsiębiorcy dobrze oceniają reakcję Komisji Europejskiej na pandemię Covid-19
02 grudnia 2021

Przedsiębiorcy dobrze oceniają reakcję Komisji Europejskiej na pandemię Covid-19

BERL lit in orange

85,9 proc. przedsiębiorców jest zadowolonych z reakcji Komisji Europejskiej na pandemię Covid-19 i spowodowany przez nią kryzys. 67,6% uważa, że poziom kompetencji UE w zakresie zdrowia publicznego jest niewystarczający. Takie są rezultaty ankiety, którą wśród przedsiębiorców przeprowadziła Konfederacja Lewiatan.

Jedynie 14,1 proc. respondentów uważa, że reakcja Unii Europejskiej była niewystarczająca i że należało podjąć bardziej zdecydowane działania, aby chronić europejskie firmy, miejsca pracy oraz jednolity rynek. Ponad 2/3 przedsiębiorców, którzy wzięli udział w ankiecie, opowiada się za zwiększeniem roli UE w obszarze zdrowia publicznego. 19,7 proc. jest przeciwnego zdania, a 12,7 proc. nie ma wyrobionej opinii w tym temacie.

Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców z optymizmem patrzy na działania UE i oczekuje jej większej aktywności w delikatnej materii, jaką jest zdrowie publiczne. Może to być wynik trudności finansowych krajowego sektora ochrony zdrowia lub chęć ułatwienia prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej w obszarze medycznym. Ku silniejszej integracji skłania także świadomość, że najważniejsze obecnie wyzwania dla ochrony zdrowia mogą być łatwiejsze do pokonania wykorzystując synergię jaka wynika z integracji europejskiej w ochronie zdrowia.

Głównym narzędziem w walce ze skutkami pandemii Covid-19 jest Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) o wartości 750 mld euro. Komisja Europejska zaproponowała ponadto szereg programów, które miały na celu natychmiastowe wsparcie unijnej gospodarki, m. in. instrument SURE o wartości do 100 miliardów euro pożyczek z przeznaczeniem na ochronę miejsc pracy i osób zatrudnionych. Ponadto, nie można zapominać o Wieloletnich Ramach Finansowych (WRF) na lata 2021-2027 w wysokości 1 074, 3 mld euro. Polsce, w ramach Funduszu Odbudowy i WRF, ma przypaść ok. 136,4 mld euro dotacji i ok. 34,2 mld euro pożyczek. Dodatkowo, Polska otrzymała już 8,2 mld euro z przysługującej jej 11,2 mld euro puli pożyczek w ramach instrumentu SURE.

– Wyjście UE z obecnego kryzysu wymaga zdecydowanych działań na rzecz odbudowy europejskiej gospodarki, inwestowanie w przyszły potencjał wzrostu, w tym skuteczne przeprowadzenie transformacji cyfrowej i zielonej, przy zwiększaniu konkurencyjności gospodarki UE. Dlatego liczymy na pieniądze z Funduszu Odbudowy, które pozwolą przeprowadzić reformy na rzecz rzeczywistej modernizacji europejskich gospodarek, ze szczególnym uwzględnieniem zielonej i cyfrowej transformacji. Konieczna jest także ochrona i dalsze pogłębianie jednolitego rynku unijnego, który najbardziej ucierpiał podczas pandemii. Potrzebujemy mądrej polityki przemysłowej i gospodarczej, aby Europa była postrzegana, jako najlepsze miejsce do prowadzenia biznesu – mówi Kinga Grafa, dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, stała przedstawicielka przy BusinessEurope.

W ankiecie, w której wzięły udział firmy członkowskie, związki branżowe i regionalne Konfederacji Lewiatan, przedsiębiorcy odpowiadali na wiele innych pytań, m.in. dotyczących wejścia Polski do strefy euro, zielonej i cyfrowej transformacji czy jednolitego rynku UE.

Pełne wyniki ankiety znajdziesz poniżej

Konfederacja Lewiatan

Pobierz raport