Agencje zatrudnienia czekają zmiany
17 października 2022

Agencje zatrudnienia czekają zmiany

Już tylko usługi pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej będę zarezerwowane dla agencji zatrudnienia – tak wynika z projektu ustawy o aktywności zawodowej. Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, złożyło w ministerstwie uwagi do projektu.

Trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o aktywności zawodowej, określającej zasady wspierania zatrudnienia i funkcjonowania polskiego rynku pracy. Projektowana ustawa ma zastąpić obowiązującą ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rząd śpieszy się z procedowaniem projektu, planuje aby przepisy zaczęły obowiązywać już od 1 stycznia 2023 roku.

Usługi agencji zatrudnienia

Już tylko usługi pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej będę zarezerwowane dla agencji zatrudnienia. W myśl projektowanej ustawy, prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa personalnego i doradztwa zawodowego nie będzie już działalnością regulowaną i nie będzie wymagało wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Oczywiście agencje będą mogły nadal je prowadzić, ale za to inne podmioty realizujące jedynie usługi doradztwa czy poradnictwa, nie będą musiały prowadzić działalności w ramach agencji.

Job boardy agencjami?

Działalnością regulowaną ma za to stać się usługa polegająca na gromadzeniu w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianiu informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Podmioty świadczące taką usługę będą zobowiązane do wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

– Jest to zupełna nowość, do tej pory świadczenie takich usług nie wymagało wpisu do rejestru, co wynikało wprost z przepisów ustawy. Wygląda na to, że wszelkie job boardy, czyli ogłoszeniowe portale internetowe, na których publikowane są oferty pracy, będą musiały wpisać się do rejestru agencji zatrudnienia. Oznacza to, że będą musiały sprostać warunkom prowadzenia działalności na równi m. in. z agencjami zatrudniającymi pracowników tymczasowych – ocenia adw. Karolina Kot, Polskie Forum HR.

Konsultacje projektu

Projekt został przesłany do konsultacji z końcem września. Rząd robi wszystko, żeby ustawa weszła w życie już z początkiem nowego roku. W piątek Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, złożyło w Ministerstwie uwagi do projektu.

-Otrzymaliśmy 14 dni na zaopiniowanie tak obszernego, niespełna 300-stronicowego projektu, o tak istotnym znaczeniu dla funkcjonowania instytucji rynku pracy w Polsce, w tym agencji zatrudnienia. Wprowadzanie zmian w takim zakresie powinno być poprzedzone gruntownymi konsultacjami i debatą pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku pracy i dokonywane po dogłębnej analizie możliwych rozwiązań i ich konsekwencji – komentuje r. pr. Olga Gierada-Jabłonka, wiceprezes Polskiego Forum HR, Head of Legal ManpowerGroup Polska.

Kontakt:

Agnieszka Zielińska

Dyrektor Polskiego Forum HR

Polskie Forum HR – Związek Pracodawców

Ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Tel. +48 665 355 335

azielinska@polskieforumhr.pl

www.polskieforumhr.pl

Konfederacja Lewiatan