Akt o usługach cyfrowych – uwagi Lewiatana do poprawek przygotowanych przez Prezydencję portugalską
09 lipca 2021

Akt o usługach cyfrowych – uwagi Lewiatana do poprawek przygotowanych przez Prezydencję portugalską

W związku z możliwością przesyłania uwag do treści poprawek przygotowanych przez Prezydencję portugalską do projektu Aktu o usługach cyfrowych (DSA) w zakresie rozdziałów 2, 4 oraz 5 wraz z towarzyszącymi motywami, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do treści dokumentu.

Konfederacja Lewiatan, KL/275/199/ED/2021

Pobierz