Akt o usługach cyfrowych – uwagi Lewiatana do poprawek przygotowanych przez Prezydencję portugalską
24 czerwca 2021

Akt o usługach cyfrowych – uwagi Lewiatana do poprawek przygotowanych przez Prezydencję portugalską

W związku z możliwością przesyłania uwag do treści poprawek przygotowanych przez Prezydencję portugalską do projektu Aktu o usługach cyfrowych (DSA) w zakresie rozdziałów 1 oraz 3, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do treści dokumentu.

Konfederacja Lewiatan, KL/252/184/ED/2021

Pobierz