Akt prawny o usługach cyfrowych – uwagi Lewiatana
10 maja 2021

Akt prawny o usługach cyfrowych – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do zaproszenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do zgłaszania uwag do rozdziałów 4 oraz 5 wraz z towarzyszącymi motywami projektu unijnego rozporządzenia: Akt prawny o usługach cyfrowych (Digital Services Act) (dokument COM(2020) 825), Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do projektu.

Konfederacja Lewiatan, KL/201/146/ED/2021

Pobierz