Akt w sprawie danych – uwagi Lewiatana
17 marca 2022

Akt w sprawie danych – uwagi Lewiatana

W związku z zaproszeniem wystosowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do konsultacji projektu Aktu w sprawie danych (draft Data Act), Konfederacja Lewiatan, przesyła materiał do wykorzystania w toku wypracowywania stanowiska rządu do projektu.

KL/97/47/KL/2022

Pobierz załącznik