Akt w sprawie sztucznej inteligencji – uwagi Lewiatana
21 października 2022

Akt w sprawie sztucznej inteligencji – uwagi Lewiatana

W związku z publikacją tekstu kompromisowego dotyczącego projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (Akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze unii (COM(2021) 206), Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi.

KL/396/191/ET/2022

Pobierz