Akt ws. danych, ochrona prawna baz danych – uwagi Lewiatana
10 listopada 2021

Akt ws. danych, ochrona prawna baz danych – uwagi Lewiatana

W odniesieniu do dzielenia się danymi w modelu B2G problemem często jest ochrona danych osobowych i zgodność z RODO. Przekazywanie organom publicznym danych osobowych wymaga solidnej podstawy prawnej. Bez niej firmy nie mogą udostępniać danych osobowych, gdyż w konsekwencji każda dobrowolna umowa staje się sprzeczna z przepisami RODO.

Konfederacja Lewiatan, KL/336/236/ED/2021

Pobierz stanowisko