Aktualizacja Polityki Energetycznej Polski (PEP2040) – uwagi Lewiatana
11 maja 2022

Aktualizacja Polityki Energetycznej Polski (PEP2040) – uwagi Lewiatana

Aktualna sytuacja międzynarodowa wpływa na wiele aspektów związanych z polityką energetyczną i powoduje konieczność zmiany podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w kierunku większej dywersyfikacji i niezależności.

KL/192/87/DZS/2022

Pobierz