Aktywne wspieranie zatrudnienia w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 (EASE) – uwagi Lewiatana do Zalecenia Komisji
23 kwietnia 2021

Aktywne wspieranie zatrudnienia w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 (EASE) – uwagi Lewiatana do Zalecenia Komisji

Analizując przygotowane zalecenia, Konfederacja Lewiatan popiera kierunki wyrażone w opiniowanym dokumencie i tworzenie przez państwa członkowskie spójnych pakietów politycznych wspierających zmianę statusu na rynku pracy. Niemniej jednak zwracamy uwagę, że – obok wspierania przedsiębiorczości – w tych pakietach powinny znaleźć się instrumenty wspierające pracodawców w tworzeniu dobrej jakości miejsc pracy.

Konfederacja Lewiatan, KL/180/132/MF/2021

Pobierz