Apel do premiera: Polska powinna poprzeć osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku
16 czerwca 2020

Apel do premiera: Polska powinna poprzeć osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku

• W trosce o rozwój, dobrobyt społeczny, bezpieczeństwo socjalne i ekonomiczne obecnych i przyszłych pokoleń Polaków, apelujemy do Pana Premiera o jednoznaczne poparcie celu osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. i złożenie w imieniu Polski stosownej deklaracji.
• Będzie to dowodem odważnej polityki, pozwalającej włączyć nasz kraj do szerokiego europejskiego programu finansowania odbudowy europejskiej gospodarki, po kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa, którego fundamentem jest projekt Europejskiego Zielonego Ładu – napisała Konfederacja Lewiatan w apelu do premiera Mateusza Morawieckiego.

 Apel do premiera Mateusza Morawieckiego tutaj

Zmiany klimatu są jednym z kluczowych wyzwań najbliższych dziesięcioleci. Tylko ambitne i skoordynowane działania pozwolą zapobiec katastrofie globalnych ekosystemów z trudnymi do przewidzenia negatywnymi konsekwencjami społecznymi i gospodarczymi w skali całego świata, w tym i Polski. Dlatego, 12 grudnia 2019 r., Rada Europejska zatwierdziła cel: osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednocześnie Rada odnotowała zastrzeżenie rządu Polski o możliwości realizacji tego celu w późniejszym czasie. Powrót do tej kwestii ma nastąpić na posiedzeniu, 19 czerwca 2020 r.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej całej Unii to wyzwanie dla wszystkich państw członkowskich UE , a Polski w szczególności. Wkład poszczególnych społeczeństw i gospodarek będzie determinowany specyficznymi uwarunkowaniami w każdym z państw.

Neutralność klimatyczna to ogromna szansa dla polskich przedsiębiorców, małych, średnich i dużych. Nie będziemy w stanie zbudować przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki oraz zagwarantować przyjaznej społecznie transformacji, o ile nie oprzemy polskiego modelu rozwoju o koncepcję neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku. Aby móc osiągnąć przewagę technologiczną i utrzymać konkurencyjność, polski przemysł musi dostać jasny sygnał, w którym kierunku może się stabilnie rozwijać. We wszystkich pozostałych krajach UE kierunek badań i rozwoju został wyznaczony. Chcemy być konkurencyjni na rynkach całego świata, mamy ogromny potencjał by to osiągnąć i warto, by rząd potwierdził stabilną perspektywę dla naszych działań na najbliższe dziesięciolecia. Chcemy inwestować w te dziedziny, które będą łączyć innowacyjność, konkurencyjność, ale też poszanowanie dla naszej planety. Takim wyzwaniem jest właśnie neutralność klimatyczna.

Brak stosownej deklaracji i wątpliwości co do kierunków polskiej polityki transformacji klimatycznej pozbawią Polskę szansy korzystnego kształtowania warunków, w jakich podejmować będziemy ogromny wysiłek cywilizacyjny i inwestycyjny niezbędny do przebudowy gospodarki na niskoemisyjną, a docelowo neutralną klimatycznie. Poparcie celu neutralności klimatycznej UE do 2050 r. da nowy impuls do zaangażowania Polski w negocjacje dotyczące struktury i zasad wykorzystywania obecnych i przyszłych instrumentów wspierania sprawiedliwej transformacja w poszczególnych państwach UE.

Polska może i powinna być jednym z głównych architektów kształtującego się systemu finansowania transformacji ku neutralnej klimatycznie Europie. To zapewni wzmocnienie pozycji Polski i nasz dostęp do instrumentów i środków, bez których znacznie trudniej będzie mierzyć się z trudnym procesem przemian oraz zapewniać warunki, w których konkurencyjna polska gospodarka będzie w pełni korzystać z impulsu, jaki transformacja klimatyczna da państwom członkowskim Unii Europejskiej.

Deklarujemy wsparcie i współpracę przy formułowaniu celów i działań na rzecz sprawiedliwej transformacji Polski i wspólnego osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. – napisała w liście Konfederacja Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan