Apel do rządu o przyspieszenie prac nad ustawą dotyczącą morskich farm wiatrowych
30 września 2020

Apel do rządu o przyspieszenie prac nad ustawą dotyczącą morskich farm wiatrowych

• Inwestorzy ubiegający się o wsparcie przy budowie morskich farm wiatrowych obawiają się, że będą mieli niewiele czasu na złożenie odpowiednich dokumentów.
• Dlatego Rada OZE Konfederacji Lewiatan apeluje do rządu o przyspieszenie prac nad projektem ustawy dotyczącej morskich farm wiatrowych.

Branża zaangażowana w rozwój projektów morskich farm wiatrowych z niecierpliwością oczekuje przepisów tworzących ramy dla tych inwestycji.

Zgodnie z projektem ustawy o promowaniu wytwarzania energii z morskich farm wiatrowych przedstawionym do konsultacji 7 lipca br., najbardziej zaawansowane projekty będą mogły ubiegać się o wsparcie w formule bezpośredniej (bez aukcji) do końca marca 2021 roku. Harmonogram ten, ustalony pomiędzy rządem a Komisją Europejską, pozostawia inwestorom niewiele czasu na złożenie odpowiednich dokumentów o wsparcie.

– Dlatego też apelujemy o jak najszybsze prace nad projektem ustawy na poziomie rządowych oraz parlamentarnym tak, aby ustawa o promowaniu wytwarzania energii z morskich farm wiatrowych weszła w życie najpóźniej z końcem bieżącego roku i tym samym umożliwiła inwestorom skorzystanie z zaprojektowanego przez państwo systemu wsparcia – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Wdrożenie ustawy oznaczać będzie zielone światło dla dwunastu projektów rozwijanych obecnie w polskiej strefie Bałtyku. Warunki przyłączenia wydano dla siedmiu projektów o łącznej mocy 7,95 GW, natomiast umowy na przyłączenie do sieci zawarto z właścicielami dwóch projektów, o łącznej mocy 2,2 GW (dane PSE, 31 sierpnia 2020).

Konfederacja Lewiatan