Apel do senatorów o dłuższe vacatio legis dla Polskiego Ładu
19 października 2021

Apel do senatorów o dłuższe vacatio legis dla Polskiego Ładu

• Jutro senacka Komisji Budżetu i Finansów Publicznych będzie zajmowała się propozycjami podatkowymi zawartymi w Polskim Ładzie.
• Konfederacja Lewiatan apeluje do senatorów, aby opóźnili wejście w życie zmian, które pogarszają warunki funkcjonowania firm, poprzez wydłużenie vacatio legis do 1 stycznia 2023 roku.

– Proponowane zmiany stanową największą w historii podwyżkę podatków dla przedsiębiorców i osób najbardziej zaangażowanych w budowę polskiej gospodarki. Sprzeciwiamy się tym bardzo fiskalnym zmianom i apelujemy o wprowadzenie korekt, powodujących, że Polski Ład nie będzie oznaczał zwiększenia opodatkowania i oskładkowania przedsiębiorców i pracowników. Dla kontrowersyjnych przepisów wydłużmy vacatio legis do stycznia 2023 roku i dajmy sobie czas na ich poprawienie – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy postulują wprowadzenie rocznego vacatio legis w stosunku do wszystkich zmian zawartych w ustawie, które oznaczają zwiększenie obciążeń podatkowych, składkowych, administracyjnych i sprawozdawczych, tak aby zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni czas na zapoznanie, wdrożenie i rozpoczęcie stosowania skomplikowanych przepisów.

Jeżeli proponowane zmiany zostaną opublikowane dopiero na koniec listopada i wejdą w życie już 1 stycznia 2022 r., to istnieje bardzo duże ryzyko, że firmy, pomimo dołożenia wszelkich starań, nie zdołają przygotować się do proponowanych zmian. Największym problem pojawi się jeżeli firmy informatyczne nie zdążą stworzyć i wdrożyć aktualizacji systemów płacowo-księgowych służących do obliczania wynagrodzeń pracowników, a jest to wysoce prawdopodobne.

Konfederacja Lewiatan apeluje do senatorów o:
• Wydłużenie o rok, tj. do 2023 r. vacatio legis zmian, które pogarszają warunki funkcjonowania przedsiębiorców oraz wprowadzają nowe obciążenia fiskalne i obowiązki administracyjne

• Utrzymanie dotychczasowych zasad odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co pozwoli uniknąć drastycznej podwyżki obciążeń dla przedsiębiorców i pracowników

• Umożliwienie rozliczenia w formie podatkowej grupy kapitałowej także spółkom komandytowym i komandytowo – akcyjnym

• Pozostawienie możliwości wykupu przedmiotu leasingu do majątku prywatnego i jego sprzedaży bez konieczności rozpoznania przychodów ze zbycia składników majątku

• Utrzymanie obecnych limitów płatności gotówkowych

• Odstąpienie od wprowadzenia podatku minimalnego dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych

• Usuniecie przepisów powodujących brak neutralności podatkowej transakcji wymiany udziałów, połączenia i podziału spółki

• Pozostawienie możliwości amortyzowania lokali i budynków mieszkalnych

Konfederacja Lewiatan