Apel o dłuższe vacatio legis dla ustawy o prawach konsumenta
30 maja 2022

Apel o dłuższe vacatio legis dla ustawy o prawach konsumenta

O wydłużenie vacatio legis z 14 dni do 6 miesięcy dla ustawy o prawach konsumenta – apelują Konfederacja Lewiatan oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Przedsiębiorcy potrzebują dłuższego czasu na wprowadzenie wielu zmian w procesach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Proponowany 14-dniowy okres vacatio legis jest zbyt krótki, aby wdrożyć wymagane nowymi przepisami rozwiązania IT. Dotkną one wielu tysięcy firm. W przypadku przedsiębiorców, którzy zawierają umowy z konsumentami na masową skalę, może się okazać, że realizacja obowiązków po prostu nie będzie możliwa w tak krótkim czasie – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Zmiany umów zajmą sporo czasu i będą kosztowne. Chodzi o koszty organizacyjno-techniczne wdrożenia nowych rozwiązań (np. zmiana systemów informatycznych czy poinformowanie o tym klientów). Wprowadzenie i poprawne wdrożenie tego typu zmian technologicznych wymaga dokładnego przetestowania i weryfikacji, aby ograniczyć ryzyka błędów mogących negatywnie wpłynąć na klientów.

Pracodawcy zwracają też uwagę na czasochłonny proces zmian umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem. Dodatkowo postulują zmiany przepisów, które wprost przewidywałyby uprawnienie przedsiębiorców do jednostronnego wprowadzenia do umów i regulaminów regulacji mających na celu dostosowanie tych dokumentów do nowych wymagań z zapewnieniem przekazania informacji o takich zmianach konsumentom.

Konfederacja Lewiatan