Apel o dostęp do projektów programów operacyjnych na lata 2021-2027
14 stycznia 2021

Apel o dostęp do projektów programów operacyjnych na lata 2021-2027

• Pracodawcy i związkowcy nie mają dostępu do podstawowych informacji i dokumentów dotyczących projektów programów operacyjnych na lata 2021-2027.
• Partnerzy społeczni nie mogą włączyć się w prace nad programami i tym samym realnie oddziaływać na kształt przyjmowanych rozwiązań – alarmuje Konfederacja Lewiatan.

Programowanie perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz instrumentów dotyczących przeciwdziałania i łagodzenia skutków pandemii nie przebiega z zachowaniem zasady partnerstwa.

– W styczniu br. partnerzy spoza administracji nie mają dostępu do podstawowych informacji (np. architektura programów operacyjnych) i dokumentów (np. projekty programów operacyjnych, założenia Krajowego Programu Odbudowy). Nie ma harmonogramu prac nad dokumentami, ani spójnej wizji zaangażowania partnerów w ten proces. Działania administracji prowadzone są punktowo, z zastosowaniem terminów, które nie dają szans na przygotowanie stanowisk danej organizacji (w tym kontakt z właściwymi podmiotami zrzeszonymi w organizacji i ekspertami) – mówi Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Porównując obecną sytuację do procesów programowania poprzednich perspektyw finansowych widać zasadnicze różnice na niekorzyść w jakości, poziomie i systematyczności zaangażowania partnerów. Dzieje się to wbrew przepisom unijnym i zasadom określonym w Europejskim Kodeksie postępowania w zakresie partnerstwa.

Standardem jest zwoływanie spotkań z dnia na dzień, dyskusja w oparciu o szczątkowe informacje. Tym samym organizacje pracodawców i pracowników nie mogą zaplanować własnej pracy, a próba śledzenia całego procesu wymaga ponoszenia nakładów niewspółmiernych do osiąganych efektów.

– Za realizację zasady partnerstwa nie można uznać udziału partnerów w planowanych (wielokrotnie odsuwanych już w czasie) powszechnych konsultacjach społecznych. Zgodnie z zasadą partnerstwa właściwe podmioty powinny być efektywnie włączone w prace nad rozwiązaniami, a nie być tylko recenzentami na finiszu ich przygotowania. Wielokrotne apele do administracji o udostępnienie informacji koniecznych do sformułowania propozycji i postulatów danego środowiska pozostają bez odpowiedzi – dodaje Małgorzata Lelińska.

Konfederacja Lewiatan