Apel o współpracę przy tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy
27 kwietnia 2021

Apel o współpracę przy tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy

Apelujemy o pilne upublicznienie prac nad Krajowym Planem Odbudowy i udostępnienie nowej jego wersji przed przekazaniem do Komisji Europejskiej. Apelujemy o wspólne uzgodnienie sposobu wdrażania KPO, zapewnienia przejrzystości podejmowanych działań oraz monitorowania poziomu realizacji zaplanowanych celów – napisali w liście do premiera przedstawiciele kilkunastu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, w tym Konfederacja Lewiatan.

Apel pobierzesz tutaj

Uwagi przedstawione w ramach procesu konsultacji społecznych oraz przedstawione przez ponad 400 mówców zabierających głos podczas wysłuchań publicznych wskazały liczne wady i ułomności przygotowanego przez rząd projektu Krajowego Planu Odbudowy. Transkrypcje wysłuchań zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej. Niestety, ani partnerzy społeczni i gospodarczy, ani przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego nie otrzymali jakiejkolwiek informacji w jaki sposób propozycje zmian i uzupełnień są traktowane, oceniane, przyjmowane albo odrzucane. Nie wiemy więc, czy wysiłek i zaangażowanie tak wielu osób zostało wykorzystane, czy tylko stanowiło fasadę współpracy – piszą sygnatariusze apelu.

Zwracamy także uwagę, że przedstawiony przez rząd projekt KPO zawiera bardzo istotną lukę, która uniemożliwia merytoryczną ocenę skuteczności zaplanowanej interwencji, a co za tym idzie możliwości osiągnięcia celów w KPO. Brakuje mianowicie rozdziału zawierającego analizę wpływu planowanych interwencji na realizację unijnego celu neutralności klimatycznej, wzmocnienia odporności gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej, który jest jednym z obowiązkowych elementów KPO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

– KPO ma dla przedsiębiorców ogromne znaczenie. Z jednej strony czekają na reformy i inwestycje publiczne ważne dla odbudowy gospodarki po epidemii Covid-19, z drugiej – sami też chcą inwestować, szczególnie w tych obszarach, które mają kluczowe znaczenie dla ich rozwoju: w zielone i cyfrowe technologie. W publicznych konsultacjach firmy zgłosiły nam ponad 250 uwag. Rząd zapowiedział, że wprowadzi w KPO liczne zmiany. Ta zapowiedź jednak nie wystarczy. Musimy zobaczyć ten dokument i zweryfikować na ile w nowej wersji jest bliższy potrzebom i oczekiwaniom firm – mówi Marzena Chmielewska, dyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

My wszyscy – jednostki i organizacje samorządu, przedsiębiorcy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego deklarujemy gotowość do współpracy z administracją rządową. Deklarujemy również, że w ramach podmiotowych i autonomicznych działań poszczególnych środowisk: społeczeństwa obywatelskiego, organizacji przedsiębiorców i struktur samorządowych podejmować będziemy, w wymiarze krajowym i europejskim, działania na rzecz Krajowego Planu Odbudowy i jego jak najlepszej, zgodnej ze społecznym interesem, realizacji – czytamy w apelu.

Konfederacja Lewiatan