Apel o wyłączenie sprzedaży detalicznej paliw spod opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej
20 stycznia 2021

Apel o wyłączenie sprzedaży detalicznej paliw spod opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej

Apelujemy o wyłączenie sprzedaży detalicznej paliw spod opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Brak takiego wyłączenia spowoduje wzrost cen paliw dla konsumentów, który częściowo może przełożyć się na koszty transportu, a w konsekwencji także na wzrost cen w całej gospodarce.

Konfederacja Lewiatan, KL/25/18/PP/2021

Pobierz