Apel o zmianę artykułu 77a ustawy Prawo farmaceutyczne.
09 czerwca 2020

Apel o zmianę artykułu 77a ustawy Prawo farmaceutyczne.

W imieniu i porozumieniu Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, PASMI Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków bez Recepty”, Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”, składamy apel o zmianę art. 77a ustawy Prawo farmaceutyczne, którego treść zacznie obowiązywać od dnia 1 lipca 2020 r.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/299/213/AG/2020