Apel przedsiębiorców! Nie nakładajmy podatku CIT na spółki komandytowe!
14 października 2020

Apel przedsiębiorców! Nie nakładajmy podatku CIT na spółki komandytowe!

• Jutro sejmowa Komisja Finansów Publicznych będzie rozpatrywać projekt ustawy zakładający opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych.
• Konfederacja Lewiatan wsłuchując się w głos kilkudziesięciu tysięcy polskich przedsiębiorców apeluje do posłów o nieprzyjmowanie tej zmiany.

– Propozycje zmierzające do nadania statusu podatnika podatku CIT spółkom komandytowym są oparte na błędnych założeniach, co do istoty spółki komandytowej oraz na błędnych wnioskach z przeprowadzonych analiz dotyczących przyczyn rosnącej popularności spółek komandytowych w Polsce – przekonuje Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Spółki te nie służą do optymalizacji podatkowej! Przeważnie są powoływane przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych, najczęściej 19% podatkiem liniowym), którzy z racji osiągnięcia określonego zaawansowanego stopnia rozwoju potrzebują odpowiedniego ukształtowania zasad zarządzania spółką, kontroli, prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji.

Spółka komandytowa pozwala przedsiębiorcom bezpiecznie prowadzić firmę, z uwagi na ukształtowanie zasad odpowiedzialności poszczególnych grup wspólników. Jej powołanie jest zwykle naturalnym etapem rozwoju biznesu i nie prowadzi do zmniejszenia obciążeń podatkowych w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej. Wskazywanie chęci osiągnięcia jakiejkolwiek optymalizacji podatkowej jest więc nieprawdziwe.

W imieniu polskich przedsiębiorców postulujemy odrzucenie proponowanych zmian w zakresie w jakim zakładają bezwzględne objęcie spółki komandytowej podatkiem CIT.

Niewątpliwie, zaletą spółki komandytowej jest elastyczność w zarządzaniu środkami pieniężnymi zgromadzonymi w spółce. Wypłata zysku ze spółki komandytowej jest znacznie łatwiejsza niż wypłata dywidend lub zaliczek na poczet dywidend w spółkach kapitałowych. Istotną korzyścią, jaką niesie ze sobą prowadzenie działalności w formie spółki jest możliwość określenia wysokości wkładów wspólników bez minimum ustawowego. Zaletą jest też możliwość ustalenia, że wkładem wspólnika jest jego praca bądź usługi, jak w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz szansa określania w jakim zakresie poszczególni wspólnicy uczestniczą w zysku spółki i w jakich terminach i kwotach można wypłacać zysk.

Spółka komandytowa jest chętnie wybierana przez przedsiębiorców, ponieważ prowadzenie działalności w tej firmie jest zwyczajnie dużo tańsze i prostsze niż w przypadku spółki z o.o.

Nakładanie dodatkowych obciążeń podatkowych tuż przed zakończeniem roku podatkowego, w okresie największego kryzysu gospodarczego od 30 lat, na kilka tygodni przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego, bez poszanowania zasady przewidywalności prawa i interesów w toku, jest działaniem na szkodę gospodarki i polskich przedsiębiorców.

Uwzględniając powyższe argumenty, w imieniu polskich przedsiębiorców postulujemy odrzucenie proponowanych zmian w zakresie w jakim zakładają bezwzględne objęcie spółki komandytowej podatkiem CIT.

Konfederacja Lewiatan