Aukcje na sprzedaż energii wytworzonej w instalacjach OZE – uwagi do projektu rozporządzenia
04 sierpnia 2022

Aukcje na sprzedaż energii wytworzonej w instalacjach OZE – uwagi do projektu rozporządzenia

W związku z trwającymi konsultacjami projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022–2027 (RD-569), Rada OZE Konfederacji Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/302/149/AB/2022

Pobierz stanowisko