Badanie Lewiatana. 79% firm źle ocenia współpracę z rządem
05 stycznia 2021

Badanie Lewiatana. 79% firm źle ocenia współpracę z rządem

• 79% przedsiębiorców źle ocenia współpracę rządu z biznesem podczas pandemii Covid-19.
• 68% firm oczekuje wstrzymania wszelkich dodatkowych obciążeń dla biznesu na kolejny rok (m.in. dodatkowych podatków, opłat) – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził Indicator.

84% małych przedsiębiorstw i 65% średnich krytycznie ocenia współpracę rządu z biznesem w czasie pandemii Covid-19. Trochę łagodniejsze dla rządu są firmy duże, spośród których 62% negatywnie podsumowuje relacje przedstawicieli władzy z biznesem.

Jakich działań potrzebuje biznes według badanych przedsiębiorców?

  • 68% firm oczekuje wstrzymania wszelkich dodatkowych obciążeń dla biznesu na kolejny rok.
  • 51% chce prowadzenia szerokich konsultacji ze środowiskiem biznesu i rzeczywistego uwzględniania przesyłanych przez biznes uwag.
  • 35% respondentów życzyłaby sobie, aby planowane zmiany w przepisach „covidowych” były zapowiadane minimum 7 dni przed ich wprowadzeniem.
  • Dla 31% dobrym pomysłem byłoby stworzenie stałej platformy współpracy biznesu i rządu.

Kto powinien być rzecznikiem biznesu w rozmowach z administracją?

58% przedsiębiorców uważa, że to reprezentatywne organizacje pracodawców powinny być rzecznikiem biznesu w rozmowach z administracją (jest to wskazanie pierwszego wyboru, dopiero na kolejnych miejscach znalazły się organizacje regionalne, związki branżowe, RDS i WRDS, izby gospodarcze).

Badanie przeprowadził w grudniu 2020 r. Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców zatrudniających powyżej 10 pracowników (n=300). Wywiady CATI z osobami zarządzającymi.

Konfederacja Lewiatan