Badanie odbioru sygnału stacji telewizyjnych w Polsce – stanowisko Lewiatana
03 czerwca 2022

Badanie odbioru sygnału stacji telewizyjnych w Polsce – stanowisko Lewiatana

W związku z ogłoszonymi konsultacjami projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 oraz wskazanym w Załączniku Rozporządzenia pod poz. 1. 43, badaniu 1.43.19 (118) tj. Badanie odbioru sygnału stacji telewizyjnych w Polsce na podstawie ścieżki zwrotnej (Return Path Data), które miałoby być prowadzone przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej: „KRRiT”), którym mieliby zostać objęci operatorzy telekomunikacyjni oferujący usługi dostępu do sygnałów telewizyjnych, Konfederacja Lewiatan przekazuje poniżej swoje stanowisko.

KL/206/97/KK/2022

Pobierz