Będzie jeden wniosek o zmianę danych w rejestrach Urzędu Patentowego
19 października 2020

Będzie jeden wniosek o zmianę danych w rejestrach Urzędu Patentowego

• Urząd Patentowy przychylił się do propozycji Konfederacji Lewiatan, aby stworzyć jeden formularz (wniosek) o zmianę danych w rejestrach przez niego prowadzonych.
• Dzięki temu możliwa będzie równoczesna aktualizacja danych właściciela wszystkich dóbr niematerialnych (znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów na wynalazki), przy wprowadzeniu jednej opłaty urzędowej.

– Cieszymy się, że Urząd Patentowy z życzliwością potraktował naszą propozycję i zapowiada stworzenie jednego formularza (wniosku) o zmianę danych w rejestrach. W takim formularzu możliwe byłoby wpisanie listy konkretnych dóbr oraz byłaby sposobność wniesienia jednej opłaty urzędowej. Mamy nadzieję, że zgodnie z zapowiedzią będzie to możliwe dzięki planowanej na rok 2021 nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Obecnie jest wymóg złożenia do Urzędu Patentowego wniosku o zmianę danych właściciela konkretnego dobra niematerialnego oddzielnie dla każdego z nich. Dodatkowo, za konieczne przyjęto dołączenie dowodu uiszczenia opłaty urzędowej jednorazowo w przypadku każdego z praw własności intelektualnej.

Mechanizm ten jest uciążliwy, przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw, które niejednokrotnie zmuszone są do częstych aktualizacji danych właściciela praw własności intelektualnej, co skutkuje multiplikacją wymaganych wniosków oraz załączników.

Konfederacja Lewiatan