Bezpieczeństwo żywności i żywienia – uwagi Lewiatana
02 lutego 2023

Bezpieczeństwo żywności i żywienia – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi do projektu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oznaczonego w wykazie prac legislacyjnych ministra zdrowia sygnaturą UD 433.

KL/55/18/KO/2023

Pobierz